Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Śródmieście > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
120/20/2004 zaopiniowania projektu wykazu Nr 10 z dnia 21.09.2004 r. lokalu użytkowego (garaż nr 3) położonego przy ul. Hożej 34 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-09-2004 Szczegóły
119/20/2004 zaopiniowania projektu wykazu Nr 9 z dnia 21.09.2004 r. lokalu użytkowego (LU 1) położonego przy ul. Chmielnej 27 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-09-2004 Szczegóły
118/20/2004 zaopiniowania projektu wykazu Nr 8 z dnia 21.09.2004 r. lokalu użytkowego (LU 1) położonego przy Al. Przyjaciół 1 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-09-2004 Szczegóły
117/20/2004 zaopiniowania projektu wykazu Nr 7 z dnia 21.09.2004 r. lokalu użytkowego (LU 2) położonego przy ul. Hożej 29/31 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-09-2004 Szczegóły
116/20/2004 zaopiniowania projektu wykazu Nr 6 z dnia 21.09.2004 r. lokalu użytkowego (LU 1) położonego przy Pl. Dąbrowskiego 12 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-09-2004 Szczegóły
115/20/2004 zaopiniowania projektu wykazu Nr 5 z dnia 21.09.2004 r. lokalu użytkowego (LU 3) położonego przy ul. Marszałkowskiej 68/70 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-09-2004 Szczegóły
114/20/2004 zaopiniowania projektu wykazu Nr 4 z dnia 21.09.2004 r. lokalu użytkowego (LU 5) położonego przy ul. Żurawiej 26 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-09-2004 Szczegóły
113/20/2004 zaopiniowania projektu wykazu Nr 3 z dnia 21.09.2004 r. lokalu użytkowego (LU 1) położonego przy ul. Bonifraterskiej 6 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-09-2004 Szczegóły
112/20/2004 zaopiniowania projektu wykazu Nr 2 z dnia 21.09.2004 r. lokalu użytkowego (garaż nr 6) położonego przy ul. Hożej 38 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-09-2004 Szczegóły
111/20/2004 zaopiniowania projektu wykazu Nr 1 z dnia 21.09.2004 r. lokalu użytkowego (LU 1) położonego przy ul. Fabrycznej 26 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 29-09-2004 Szczegóły
110/20/2004 przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2004 r. i zatwierdzenia planu pracy na II półrocze 2004 r. 29-09-2004 Szczegóły
109/20/2004 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr XX/349/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. 29-09-2004 Szczegóły
108/20/2004 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 29-09-2004 Szczegóły
107/20/2004 wniosku do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w załączniku Nr IX do budżetu m. st. Warszawy na 2004 r. 29-09-2004 Szczegóły
106/20/2004 zaopiniowania przez Radę Dzielnicy Śródmieście projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie najmu i dzierżawy lokali użytkowych w domach wielolokalowych 29-09-2004 Szczegóły
105/20/2004 zaopiniowania projektu Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie kierunków zmian w zakresie gospodarowania oraz zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy 29-09-2004 Szczegóły
104/20/2004 sprawozdania Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z wykonania Uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nr 26/6/2003 z dnia 27 maja 2003 r. 29-09-2004 Szczegóły
1
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe