Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Śródmieście > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
61/12/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 03-07-2019 Szczegóły
60/12/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 03-07-2019 Szczegóły
59/12/2019 ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 03-07-2019 Szczegóły
58/12/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy 03-07-2019 Szczegóły
57/12/2019 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście 03-07-2019 Szczegóły
56/11/2019 rozpatrzenia skargi pani …. i pana …. na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 12-06-2019 Szczegóły
55/11/2019 rozpatrzenia skargi Pana …. na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 12-06-2019 Szczegóły
54/11/2019 rozpatrzenia skargi Pani …… na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 12-06-2019 Szczegóły
53/11/2019 rozpatrzenia skargi Pana ….. na działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 12-06-2019 Szczegóły
52/11/2019 zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Śródmieście na 2019 r. 12-06-2019 Szczegóły
51/11/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wzniesienia Pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r. 12-06-2019 Szczegóły
50/11/2019 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej 12-06-2019 Szczegóły
49/10/2019 rozpatrzenia skargi Pana T.C na działania Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 15-05-2019 Szczegóły
48/10/2019 rozpatrzenia skarg Pana R.S. na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 15-05-2019 Szczegóły
47/10/2019 zaopiniowania sprawozdania z działalności Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego za 2018 r. 15-05-2019 Szczegóły
46/10/2019 zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy za 2018 rok 15-05-2019 Szczegóły
45/10/2019 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego doraźnej komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 15-05-2019 Szczegóły
44/10/2019 powołania doraźnej komisji Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście 15-05-2019 Szczegóły
43/10/2019 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście 15-05-2019 Szczegóły
42/10/2019 zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 rok Nr IX Dzielnica Śródmieście 15-05-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe