Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Wawer > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Chodzieskiej 14-04-2021 Szczegóły
11 działań związanych z hałasem wzdłuż całego odcinka trasy S2 znajdującego się na terenie Dzielnicy Wawer M. St. Warszawy 20-01-2021 Szczegóły
10 budowy rond w ciągu ulicy Kadetów 20-01-2021 Szczegóły
9 w sprawie uchwały nr XXXVIII/1200/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10-11-2020 Szczegóły
8 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Anin. 29-07-2020 Szczegóły
7 nagannych zachowań podczas kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP 11-03-2020 Szczegóły
6/XVI/2020 w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w m.st. Warszawie 29-01-2020 Szczegóły
z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie planowanej podwyżki opłat za wywóz śmieci 20-11-2019 Szczegóły
w sprawie zwiększenia liczby kursów na liniach autobusowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 16-10-2019 Szczegóły
modernizacji linii kolejowej na terenie Dzielnicy Wawer M. St. Warszawy 31-07-2019 Szczegóły
wezwania Rady m.st. Warszawy do podjęcia uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń i wprowadzenia opłaty reklamowej 31-07-2019 Szczegóły
w sprawie intensyfikacji prac przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Wawer 12-06-2019 Szczegóły
utrudnień w ruchu związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy odcinek B i C. 08-11-2017 Szczegóły
bezkolizyjnych przejść i przejazdów na terenie Dzielnicy Wawer w osiedlu Radość w związku z modernizacją linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa - Otwock 19-04-2017 Szczegóły
bezkolizyjnych przejść i przejazdów na terenie Dzielnicy Wawer w związku z modernizacją linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa - Otwock 19-04-2017 Szczegóły
bezkolizyjnych przejść i przejazdów na terenie Dzielnicy Wawer w osiedlu Falenica w związku z modernizacją linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa - Otwock 19-04-2017 Szczegóły
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Kolonia Zagóźdź. 16-11-2016 Szczegóły
rozwiązań technicznych na przecięciu Południowej Obwodnicy Warszawy i dodatkowego trzeciego toru kolejowego na linii nr 7 Warszawa Dorohusk. 03-08-2016 Szczegóły
zmiany rozwiązań projektowych trasy S2 - na odcinku przebiegającym przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy 13-04-2016 Szczegóły
- zmiany uchwały Nr XLVIII/1303/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 – 2017 29-07-2015 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe