Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada Dzielnicy > Bemowo > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XIX/56/2020 rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Baborowskiej 5 i 7 na działanie Zarządu Dzielnicy Bemowo w zakresie zaniedbania i nienależytego wykonywania zadań przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 04-03-2020 Szczegóły
XIX/55/2020 rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Radiowej 27 na działanie Zarządu Dzielnicy Bemowo w sprawie systemu grzewczego w budynku przy ul. Radiowej 27 04-03-2020 Szczegóły
XIX/54/2020 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 04-03-2020 Szczegóły
XIX/53/2020 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 04-03-2020 Szczegóły
XIX/52/2020 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok 04-03-2020 Szczegóły
XVIII/51/2020 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020 05-02-2020 Szczegóły
XVII/50/2020 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa 07-01-2020 Szczegóły
XVI/49/2019 wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 11-12-2019 Szczegóły
XVI/48/2019 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2019 11-12-2019 Szczegóły
XIV/47/2019 odwołania Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 29-10-2019 Szczegóły
XIII/46/2019 zmiany uchwały nr II/13/2018 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 16-10-2019 Szczegóły
XIII/45/2019 zmiany uchwały nr II/12/2018 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 16-10-2019 Szczegóły
XIII/44/2019 wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2019 16-10-2019 Szczegóły
XIII/43/2019 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu załącznika nr I do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 rok 16-10-2019 Szczegóły
XII/42/2019 w sprawie zaopiniowania wydzielenia lokali spośród lokali zwolnionych z przeznaczeniem ich do remontu i do wynajęcia w ramach najmu socjalnego lokalu dla osób bezdomnych, które ukończyły realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy program pod nazwą „Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności” w ramach projektu „Bemowski Klub Integracji Społecznej”, realizowany we współpracy z Zarządem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 25-09-2019 Szczegóły
XII/41/2019 w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2019 25-09-2019 Szczegóły
X/40/2019 w sprawie skierowania pod obrady Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Górczewskiej 201 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego 28-08-2019 Szczegóły
X/39/2019 w sprawie skierowania pod obrady Rady m. st. Warszawy projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 350 w Warszawie ul. Irzykowskiego 1a 28-08-2019 Szczegóły
X/38/2019 w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2019 28-08-2019 Szczegóły
IX/37/2019 wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 08-08-2019 Szczegóły
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe