Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Stanowiska > Rada Dzielnicy > Śródmieście > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
4/2019 zachowania przystanku Solec 03 na ul. Solec. 25-09-2019 Szczegóły
3/2019 wpisania obowiązku zachowania fontanny i terenów zielonych na pl. Na Rozdrożu w warunkach konkursu na powstanie pomnika upamiętniającego zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 r. 25-09-2019 Szczegóły
2/2019 negatywnej opinii dla przygotowanej zmiany organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Miejskich w rejonie ul. Noakowskiego/Koszykowej oraz w sprawie stosowania się do rozwiązań wynegocjowanych i konsultowanych z mieszkańcami dla tego rejonu w 2007 r. 28-08-2019 Szczegóły
1/2019 jak najszybszego wprowadzenia w porządek obrad Rady Miasta uchwały nr 384/48/2018 Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z dnia 26.04.2018 r. dotyczącej wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy wprowadzenia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń nagłaśniających, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, na terenie miasta stołecznego Warszawy. 12-03-2019 Szczegóły
26/2018 wzniesienia pomnika gen. Zbigniewa Ścibora - Rylskiego w Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 25-09-2018 Szczegóły
25/2018 wniosku do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy o ponowne rozpatrzenie uwag zgłoszonych w 2018 r. do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Powiśla Południowego 29-08-2018 Szczegóły
24/2018 poparcia inicjatywy nadania nazwy „ Dziewcząt z Nowolipek” i „Forum Muranów” placykom zlokalizowanym na terenie Muranowa. 12-07-2018 Szczegóły
23/2018 wprowadzenia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń nagłaśniających, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, na terenie miasta stołecznego Warszawy 15-03-2018 Szczegóły
22/2018 budowy Pomnika Smoleńskiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 22-02-2018 Szczegóły
21/2018 wniosków do przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego 10-01-2018 Szczegóły
20/2018 uwzględnienia uwag mieszkańców Powiśla w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego 10-01-2018 Szczegóły
19/2017 skarg Pani T.G. 18-10-2017 Szczegóły
18/2017 nadania nazwy przestrzeni miejskiej zlokalizowanej w obrębie Cypla Czerniakowskiego, wzdłuż nabrzeża rzeki Wisły - Bulwar Flotylli Pińskiej (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały nr L/1524/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie). 21-09-2017 Szczegóły
17/2017 uporządkowania systemu parkowania w ścisłym centrum m. st. Warszawy 31-08-2017 Szczegóły
16/2017 usprawnienia systemu informowania mieszkańców o wprowadzeniu czasowego zakazu parkowania w wyznaczonej strefie. A także w sprawie odstąpienia od pobierania opłat przez Urząd Miasta Warszawy za odholowanie samochodów i przetrzymywania ich na parkingach mieszkańcom Śródmieścia posiadającym abonament mieszkańca w Strefie Parkowania Płatnego Niestrzeżonego, którym odholowano samochód w związku z wprowadzonymi w dniach 4-6 lipca nadzwyczajnymi zasadami bezpieczeństwa na przyjazd Prezydenta USA. 11-07-2017 Szczegóły
15/2017 realizacji budowy automatycznej toalety miejskiej przy ul. Sowiej na Skwerze Samuela Orgelbranda 11-07-2017 Szczegóły
14/2017 wystąpienia Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy o pozyskanie dodatkowych środków na 2017 r. 21-06-2017 Szczegóły
13N/2017 projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. 15-02-2017 Szczegóły
12/2017 zachowania kompetencji Zarządu Terenów Publicznych w zakresie zarządzania śródmiejską zielenią 23-01-2017 Szczegóły
11/2016 wyrażenia poparcia dla wniosku mieszkańców Muranowa o instalację sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Anielewicza i Karmelickiej 19-12-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe