Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1449/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji w 2018 roku. 31-08-2018 Szczegóły
1448/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018 31-08-2018 Szczegóły
1447/2018 w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2018-2019 31-08-2018 Szczegóły
1446/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku 31-08-2018 Szczegóły
1445/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie, ul. A. Felińskiego 15 31-08-2018 Szczegóły
1444/2018 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Organizacji Urzędu 31-08-2018 Szczegóły
1443/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, ul. Grójecka 93 31-08-2018 Szczegóły
1442/2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy oraz określenia jego zadań 31-08-2018 Szczegóły
1441/2018 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2018 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 31-08-2018 Szczegóły
1440/2018 w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 31-08-2018 Szczegóły
1439/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, ul. Gen. Zajączka 7 31-08-2018 Szczegóły
1438/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Polityki Lokalowej Urzędu miasta stołecznego Warszawy 31-08-2018 Szczegóły
1437/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 31-08-2018 Szczegóły
1436/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018 i 2019 31-08-2018 Szczegóły
1435/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2018-2020 31-08-2018 Szczegóły
1434/2018 w sprawie przyznania Nagrody Sportowej m.st. Warszawy 30-08-2018 Szczegóły
1433/2018 w sprawie wprowadzenia procedury pobierania próbek odpadów paleniskowych pochodzących z urządzeń grzewczych lub innych palenisk, w ramach sprawowania przez Prezydenta m.st. Warszawy kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, o której mowa w art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska 30-08-2018 Szczegóły
1432/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w latach 2018-2019 – „Aktywna warszawska młodzież” 30-08-2018 Szczegóły
1431/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Mehoffera, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz obciążenia nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Mehoffera, służebnością przejścia i przejazdu 30-08-2018 Szczegóły
1430/2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie 30-08-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe