Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1202/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 395 im. Barbary Lewandowskiej w Warszawie, ul. Na Uboczu 9 31-07-2018 Szczegóły
1201/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie, ul. Bokserska 30 31-07-2018 Szczegóły
1200/2018 w sprawie procedury małograntowej 30-07-2018 Szczegóły
1199/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2018 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 30-07-2018 Szczegóły
1198/2018 w sprawie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka przy ul. Misia Uszatka, uregulowanej w KW nr WA3M/00392263/3 30-07-2018 Szczegóły
1197/2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Warszawie w Dzielnicy Ursus w rejonie ulic: Keniga, Zagłoby, Orląt Lwowskich i Warszawskiej, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków, budowli i urządzeń 30-07-2018 Szczegóły
1196/2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości uregulowanej w KW nr WA2M/00440378/7, położonej w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego 116, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności naniesień, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 27-07-2018 Szczegóły
1195/2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. budowy Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy 27-07-2018 Szczegóły
1194/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy w latach 2018–2021 27-07-2018 Szczegóły
1193/2018 w sprawie powierzenia w zarządzanie i administrowanie Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” niektórych nieruchomości lub ich części położonych w Warszawie 27-07-2018 Szczegóły
1192/2018 w sprawie przekazania do jednostki budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” składników majątkowych zakupionych z budżetu partycypacyjnego w ramach projektu Multimedia dla „Dziadka” 27-07-2018 Szczegóły
1191/2018 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego 27-07-2018 Szczegóły
1190/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 27-07-2018 Szczegóły
1189/2018 w sprawie przekazania do jednostek budżetowych Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy i Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54” 27-07-2018 Szczegóły
1188/2018 w sprawie przekazania składników majątkowych jednostce budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 27-07-2018 Szczegóły
1187/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II połowie 2018 roku 26-07-2018 Szczegóły
1186/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w II połowie 2018 roku 26-07-2018 Szczegóły
1185/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w latach 2018-2019 –„Aktywna warszawska młodzież” 26-07-2018 Szczegóły
1184/2018 w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Kwitnącej Akacji 26-07-2018 Szczegóły
1183/2018 w sprawie wyłączenia z zarządzania i administrowania Zarządu Mienia Skarbu Państwa oraz powierzenia zarządzania i administrowania terenem położonym na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zarządowi Terenów Publicznych 26-07-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe