Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
711/2018 w sprawie zasad wykorzystywania lokali, do których m.st. Warszawie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy prowadzenia spraw z zakresu spadków dziedziczonych przez m.st. Warszawa oraz Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m.st. Warszawy 30-04-2018 Szczegóły
710/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy 30-04-2018 Szczegóły
709/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 21 w Warszawie, ul. Marszałkowska 27/35a 30-04-2018 Szczegóły
708/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, ul. W. Broniewskiego 99a 30-04-2018 Szczegóły
707/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018 30-04-2018 Szczegóły
706/2018 w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ?w latach 2018-2019 30-04-2018 Szczegóły
705/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku 27-04-2018 Szczegóły
704/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku 27-04-2018 Szczegóły
703/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku 27-04-2018 Szczegóły
702/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2018 roku 27-04-2018 Szczegóły
701/2018 w sprawie określenia wskazań dotyczących świetlnych dekoracji okolicznościowych na elewacjach Pałacu Kultury i Nauki 27-04-2018 Szczegóły
700/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wydawania w Urzędzie m.st. Warszawy decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 27-04-2018 Szczegóły
699/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy 27-04-2018 Szczegóły
698/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku 27-04-2018 Szczegóły
697/2018 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego 27-04-2018 Szczegóły
696/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku – „Lato poza Miastem” 27-04-2018 Szczegóły
695/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie m.st. Warszawy 27-04-2018 Szczegóły
694/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Nazewnictwa Miejskiego 27-04-2018 Szczegóły
693/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia miejskich lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. 27-04-2018 Szczegóły
692/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie w 2018 roku 27-04-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe