Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
330/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku 28-02-2018 Szczegóły
329/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2018 roku 28-02-2018 Szczegóły
328/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania systemu informatycznego LOKUM w Mieście Stołecznym Warszawie 28-02-2018 Szczegóły
327/2018 w sprawie przekazania z jednostki budżetowej m.st. Warszawy- Zarządu Mienia m.st. Warszawy, do jednostki budżetowej m.st. Warszawy – Zarządu Zieleni m.st. Warszawy składników majątku m.st. Warszawy 28-02-2018 Szczegóły
326/2018 w sprawie przekazania Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do zarządzania części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Mydlarskiej róg z ul. Mirtową, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako, działka ew. nr 50/3 z obrębu 3-11-32 28-02-2018 Szczegóły
325/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Spartańska 4 28-02-2018 Szczegóły
324/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku 28-02-2018 Szczegóły
323/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2018 roku 28-02-2018 Szczegóły
322/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2018 roku 28-02-2018 Szczegóły
321/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2018 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 27-02-2018 Szczegóły
320/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin? w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2018 roku 27-02-2018 Szczegóły
319/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 roku 27-02-2018 Szczegóły
318/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej? w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2018 - 2019 27-02-2018 Szczegóły
317/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej? w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku 27-02-2018 Szczegóły
316/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej? w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2018 roku 27-02-2018 Szczegóły
315/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 roku 27-02-2018 Szczegóły
314/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku 26-02-2018 Szczegóły
313/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku 26-02-2018 Szczegóły
312/2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Jerzego 26-02-2018 Szczegóły
311/2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Jerzego 26-02-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe