Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1724/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2018 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok 31-10-2018 Szczegóły
1723/2018 w sprawie przekazania niektórym szkołom w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy składników majątkowych m.st. Warszawy 31-10-2018 Szczegóły
1722/2018 w sprawie przekazania Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy składników majątkowych m.st. Warszawy 31-10-2018 Szczegóły
1721/2018 w sprawie przekazania Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 414 w Warszawie przy ul. Hemara 8 składników majątkowych m.st. Warszawy 31-10-2018 Szczegóły
1720/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty w Warszawie, ul. Pułku AK „Baszta” 3 31-10-2018 Szczegóły
1719/2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie, ul. Bokserska 30 31-10-2018 Szczegóły
1718/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta w Warszawie, ul. Pożaryskiego 2 31-10-2018 Szczegóły
1717/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie 31-10-2018 Szczegóły
1716/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Czwartaków, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 31-10-2018 Szczegóły
1715/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji w 2018 r. 31-10-2018 Szczegóły
1714/2018 w sprawie powierzenia Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, do zarządzania i administrowania, nieruchomości niezabudowanej położonej w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 31-10-2018 Szczegóły
1713/2018 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla uczestników Mistrzostw Europy U-21 w Taekwondo Olimpijskim 31-10-2018 Szczegóły
1712/2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad sprawowania nadzoru nad spółkami prawa handlowego, w których m.st. Warszawa posiada udziały lub akcje 31-10-2018 Szczegóły
1711/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2018 – 2019 31-10-2018 Szczegóły
1710/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w latach 2018 - 2021 31-10-2018 Szczegóły
1709/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2018-2020 31-10-2018 Szczegóły
1708/2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2018 – 2020 31-10-2018 Szczegóły
1707/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego zakresie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2017 – 2019 31-10-2018 Szczegóły
1706/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego pn. „Komitet Sterujący do spraw realizacji inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z Teatrem Rozmaitości w Warszawie” 31-10-2018 Szczegóły
1705/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego pn. „Komitet Sterujący do spraw realizacji inwestycji Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie” 31-10-2018 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe