Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

Uchwały, zarządzenia, stanowiska - wyszukiwarka

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1972/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2017 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 29-12-2017 Szczegóły
1971/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 29-12-2017 Szczegóły
1970/2017 w sprawie przekazania składników majątkowych z Zarządu Mienia Skarbu Państwa do Urzędu m.st. Warszawy 29-12-2017 Szczegóły
1969/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń zobowiązań z tytułu wypłat dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej niebędących pracownikami nieposiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy 29-12-2017 Szczegóły
1968/2017 w sprawie określenia miejskich lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r. 29-12-2017 Szczegóły
1967/2017 w sprawie przekazania majątku m. st. Warszawy Wawerskiemu Centrum Kultury. 29-12-2017 Szczegóły
1966/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 29-12-2017 Szczegóły
1965/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 29-12-2017 Szczegóły
1964/2017 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 29-12-2017 Szczegóły
1963/2017 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i jego zastępcy w Urzędzie m.st. Warszawy oraz określenia ich zadań 29-12-2017 Szczegóły
1962/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Deotymy 25/33 29-12-2017 Szczegóły
1961/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40 29-12-2017 Szczegóły
1960/2017 w sprawie powołania Dyrektora Promu Kultury Saska Kępa 29-12-2017 Szczegóły
1959/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2019 22-12-2017 Szczegóły
1958/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2019 22-12-2017 Szczegóły
1957/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2019 22-12-2017 Szczegóły
1956/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2018-2019 22-12-2017 Szczegóły
1955/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku 22-12-2017 Szczegóły
1954/2017 w sprawie przekazania jednostkom oświatowym w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy majątku m. st. Warszawy 22-12-2017 Szczegóły
1953/2017 w sprawie przekazania Straży Miejskiej m.st. Warszawy składników majątkowych 22-12-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe