Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1861/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w latach 2018-2019 30-11-2017 Szczegóły
1860/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2018 - 2019 30-11-2017 Szczegóły
1859/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2018 30-11-2017 Szczegóły
1858/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku 30-11-2017 Szczegóły
1857/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku 30-11-2017 Szczegóły
1856/2017 w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2017-2018 30-11-2017 Szczegóły
1855/2017 w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla uczestników konferencji w ramach projektu CEMS Chance XIII 30-11-2017 Szczegóły
1854/2017 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu 30 września 2017 r. na złożenie informacji o planowanej liczbie uczniów 29-11-2017 Szczegóły
1853/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 286 w Warszawie, ul. Mandarynki 1 29-11-2017 Szczegóły
1852/2017 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów 29-11-2017 Szczegóły
1850/2017 w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej dla dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy, wykonującej czynności związane z przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy lokatorzy oraz lokali mieszkalnych, położonych na terenie dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy 29-11-2017 Szczegóły
1849/2017 w sprawie powołania Zespołu do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych 29-11-2017 Szczegóły
1851/2017 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego 29-11-2017 Szczegóły
1848/2017 w sprawie wykonania czynności związanych z likwidacją Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" przy ul. Nowolipie 25 B w Warszawie 29-11-2017 Szczegóły
1847/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40 28-11-2017 Szczegóły
1846/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Deotymy 25/33 28-11-2017 Szczegóły
1845/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora CLXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Smocza 19 28-11-2017 Szczegóły
1844/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowych Zespołów 28-11-2017 Szczegóły
1843/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji w 2018 roku 28-11-2017 Szczegóły
1842/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2017 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2017 rok 27-11-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt