Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
796/2016 w sprawie powierzenia zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy przy ul. Wał Miedzeszyński, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o numerach 30/41, 30/42 i 30/44 z obrębu 3-13-30 o powierzchniach odpowiednio 1642 m2, 416 m2 i 1657 m2 w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 30-05-2016 Szczegóły
795/2016 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie, ul. Fabryczna 19 30-05-2016 Szczegóły
794/2016 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” w Warszawie, ul. Malownicza 31 30-05-2016 Szczegóły
793/2016 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Malownicza 31a 30-05-2016 Szczegóły
792/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. 30-05-2016 Szczegóły
791/2016 w sprawie powołania dyrektora Teatru Lalka 30-05-2016 Szczegóły
790/2016 w sprawie Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę 27-05-2016 Szczegóły
789/2016 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016 roku 27-05-2016 Szczegóły
788/2016 w sprawie ogłoszenia VI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2016 - 2018 27-05-2016 Szczegóły
787/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. 27-05-2016 Szczegóły
786/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego 15 27-05-2016 Szczegóły
785/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 54 w Warszawie, ul. Elbląska 51 27-05-2016 Szczegóły
784/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Przasnyska 18 27-05-2016 Szczegóły
783/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 132 w Warszawie, ul. Śmiała 20 27-05-2016 Szczegóły
782/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 131 w Warszawie, ul. Sierpecka 9a 27-05-2016 Szczegóły
781/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 27-05-2016 Szczegóły
780/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 27-05-2016 Szczegóły
779/2016 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 27-05-2016 Szczegóły
778/2016 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r. 27-05-2016 Szczegóły
777/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2016-2018 27-05-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe