Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
614/2016 w sprawie ogłoszenia IV otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2016 – 2017 29-04-2016 Szczegóły
613/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej części nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 101 29-04-2016 Szczegóły
612/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w latach 2016-2017 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 29-04-2016 Szczegóły
611/2016 w sprawie powierzenia nieruchomości położonych w : Dzielnicy Mokotów przy ul. Konstruktorskiej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 5 z obrębu 1-08-02; Dzielnicy Mokotów w rejonie ul. Wolickiej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 8 z obrębu 1-05-04; Dzielnicy Mokotów przy ul. Postępu, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 8 z obrębu 1-08-08; Dzielnicy Mokotów przy ul. Sławkowskiej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 14 z obrębu 1-05-21; w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 29-04-2016 Szczegóły
610/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie, ul. Michała Drzymały 1 29-04-2016 Szczegóły
609/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawę 29-04-2016 Szczegóły
608/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie wyposażenia Przedszkola Nr 420 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, w majątek m.st. Warszawy 29-04-2016 Szczegóły
607/2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-04-2016 Szczegóły
606/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44 29-04-2016 Szczegóły
605/2016 w sprawie przekazania Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego 29-04-2016 Szczegóły
604/2016 w sprawie powierzenia w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa udziału w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy przy ul. Żywicznej 10 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 52 z obrębu 4-04-17 29-04-2016 Szczegóły
603/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku, złożonych na III otwarty konkurs ofert 29-04-2016 Szczegóły
602/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok,zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2016 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok 28-04-2016 Szczegóły
601/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 26-04-2016 Szczegóły
600/2016 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Planowania Budżetowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 26-04-2016 Szczegóły
599/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2016-2019 26-04-2016 Szczegóły
598/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Grzegorza Piramowicza w Warszawie, ul. Jasielska 49/53 26-04-2016 Szczegóły
597/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2016 rok Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi przy ul. Grochowskiej 259a w Warszawie 26-04-2016 Szczegóły
596/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2016 rok Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Grochowskiej 259a w Warszawie 26-04-2016 Szczegóły
595/2016 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 346 „Pod Kasztanem” w Warszawie, ul. Klaudyny 8 26-04-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe