Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1608/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2016 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok 31-10-2016 Szczegóły
1607/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 31-10-2016 Szczegóły
1606/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 31-10-2016 Szczegóły
1605/2016 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 58 im. Czesława Janczarskiego w Warszawie, ul. Batalionu „Pięść” 4. 31-10-2016 Szczegóły
1604/2016 w sprawie powierzenia nieruchomości położonych w : Dzielnicy Bielany przy al. Zjednoczenia, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 41/4 z obrębu 7-05-04; Dzielnicy Bielany przy ul. Kolektorskiej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 20/3 z obrębu 7-04-13; Dzielnicy Włochy przy ul. Cykady, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 2/5 z obrębu 2-09-10; Dzielnicy Rembertów przy ul. Gwarków, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 2/1 z obrębu 3-08-10; Dzielnicy Wilanów przy ul. Ł. Drewny, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 156/2 z obrębu 1-06-80; w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 31-10-2016 Szczegóły
1603/2016 w sprawie powierzenia nieruchomości położonych w : Dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Pałuków, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne numer 39/8, 39/9, 39/10, 39/11 i 39/12 z obrębu 4-03-09; w Dzielnicy Białołęka, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 5 z obrębu 4-06-14; w Dzielnicy Białołęka, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 98/3 z obrębu 4-06-31; w Dzielnicy Białołęka w rejonie ul. Myśliborskiej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne numer 98/4, 98/5 i 100/1 z obrębu 4-06-31; w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 31-10-2016 Szczegóły
1602/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego pn. „Komitet Sterujący do spraw realizacji projektu Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28” 31-10-2016 Szczegóły
1601/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia miejskich lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. 31-10-2016 Szczegóły
1600/2016 w sprawie trybu i zasad zarządzania jakością, projektami i zmianą w Urzędzie m.st. Warszawy 28-10-2016 Szczegóły
1599/2016 w sprawie przekazania Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” lokali użytkowych z zasobu m.st. Warszawy 28-10-2016 Szczegóły
1598/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wydawania w Urzędzie m.st. Warszawy decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 28-10-2016 Szczegóły
1597/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2016 roku 28-10-2016 Szczegóły
1596/2016 w sprawie unieważnienia V otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w latach 2016 – 2018 28-10-2016 Szczegóły
1595/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. określenia planu rozwoju nieruchomości przy ul. Wawelskiej 5 28-10-2016 Szczegóły
1594/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2016 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2016 rok 27-10-2016 Szczegóły
1593/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola Ołówkowa Kraina od dnia 1 października 2016 r. 27-10-2016 Szczegóły
1592/2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku 26-10-2016 Szczegóły
1591/2016 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2016 - 2017 26-10-2016 Szczegóły
1590/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku 26-10-2016 Szczegóły
1589/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 26-10-2016 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe