Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
556/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu stołecznemu Warszawie na 2015 rok oraz zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok. 30-04-2015 Szczegóły
555/2015 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 30-04-2015 Szczegóły
554/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych zadań m.st. Warszawy Zastępcom Prezydenta m.st. Warszawy, Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określenia zadań Skarbnika m.st. Warszawy 30-04-2015 Szczegóły
553/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 30-04-2015 Szczegóły
552/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu stołecznemu Warszawie na 2015 rok oraz zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok 29-04-2015 Szczegóły
551/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze m.st. Warszawy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 29-04-2015 Szczegóły
550/2015 w sprawie wstrzymania wykonania uchwały Zarządu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 29-04-2015 Szczegóły
549/2015 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 29-04-2015 Szczegóły
548/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Włochy przy ul. Promienistej 38, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 29-04-2015 Szczegóły
547/2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56 29-04-2015 Szczegóły
546/2015 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 29-04-2015 Szczegóły
545/2015 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 roku 29-04-2015 Szczegóły
544/2015 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 roku 29-04-2015 Szczegóły
543/2015 w sprawie przekazania Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy przysługujących Miastu Stołecznemu Warszawa spółdzielczych własnościowych praw do lokali, w celu realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat trzech 29-04-2015 Szczegóły
542/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze m.st. Warszawy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 27-04-2015 Szczegóły
541/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w celu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Perkuna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 41/5 z obrębu 3-05-23, o powierzchni 622 m2, opisanej w księdze wieczystej WA6M/00487327/4 wraz z odpłatnym przeniesieniem prawa własności naniesień 27-04-2015 Szczegóły
540/2015 w sprawie obciążenia służebnością przejścia i przejazdu nieruchomości m.st. Warszawy, położonej w Dzielnicy Mokotów w rejonie ul. Bluszczańskiej, uregulowanej w KW Nr WA2M/00182335/7 27-04-2015 Szczegóły
539/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW Nr WA2M/00096393/1, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy ul. K. Sotta „Sokoła”, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 27-04-2015 Szczegóły
538/2015 w sprawie przedłużenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Ojcowskiej 2 24-04-2015 Szczegóły
537/2015 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok oraz zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2015 rok 24-04-2015 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe