Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
233/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 27-02-2015 Szczegóły
232/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 126 27-02-2015 Szczegóły
231/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 866/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie nabywania na rzecz m.st. Warszawy prawa własności nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach oraz zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę II linii metra w Warszawie, zmienione Zarządzeniem Nr 5709/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2014 r. 27-02-2015 Szczegóły
230/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu na terenie osiedla Saska Kępa 27-02-2015 Szczegóły
229/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 27-02-2015 Szczegóły
228/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów przy ul. Kujawskiej 1, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 26-02-2015 Szczegóły
227/2015 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Holenderskiej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garażu 26-02-2015 Szczegóły
226/2015 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Warszawie ul. A. J. Madalińskiego 22 26-02-2015 Szczegóły
225/2015 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę 26-02-2015 Szczegóły
224/2015 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2015 roku 26-02-2015 Szczegóły
223/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 26-02-2015 Szczegóły
222/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2015 roku 26-02-2015 Szczegóły
221/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 r. 26-02-2015 Szczegóły
220/2015 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2015 roku 26-02-2015 Szczegóły
219/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 26-02-2015 Szczegóły
218/2015 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2015 roku 26-02-2015 Szczegóły
217/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 26-02-2015 Szczegóły
216/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2015 roku 26-02-2015 Szczegóły
215/2015 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 26-02-2015 Szczegóły
214/2015 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości, położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście w rejonie ulic Waryńskiego i Polnej, uregulowanej w KW nr WA4M/00305932/5, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 25-02-2015 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe