Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3948/2013 w sprawie podróży zagranicznych pracowników Urzędu m.st. Warszawy 28-02-2013 Szczegóły
3947/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok oraz zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok. 27-02-2013 Szczegóły
3946/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
3945/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Staffa, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 26-02-2013 Szczegóły
3944/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie 26-02-2013 Szczegóły
3943/2013 w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie oraz powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. ryzyka 26-02-2013 Szczegóły
3942/2013 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
3941/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2013-2016 26-02-2013 Szczegóły
3940/2013 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
3939/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 74 w Warszawie, ul. Niepołomicka 26 26-02-2013 Szczegóły
3938/2013 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 26-02-2013 Szczegóły
3937/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 849/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 października 2007r. w sprawie przejęcia przez m.st. Warszawa od Powiatu Mińskiego nieruchomości położonych w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zajętych pod drogi powiatowe 26-02-2013 Szczegóły
3936/2013 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2013 roku 26-02-2013 Szczegóły
3935/2013 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne. 26-02-2013 Szczegóły
3934/2013 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
3933/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w roku 2013 26-02-2013 Szczegóły
3932/2013 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu miasta stołecznego Warszawy 26-02-2013 Szczegóły
3931/2013 w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Praga-Północ 26-02-2013 Szczegóły
3930/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2013 roku 26-02-2013 Szczegóły
3929/2013 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Białołęka przy ul. Dołowej 25-02-2013 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe