Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
5160/2013 w sprawie żałoby narodowej w związku ze śmiercią Tadeusza Mazowieckiego pierwszego premiera wolnej Polski 30-10-2013 Szczegóły
5159/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w latach 2013-2015 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 30-10-2013 Szczegóły
5158/2013 w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2013-2015 30-10-2013 Szczegóły
5157/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 30-10-2013 Szczegóły
5156/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w trybie bezprzetargowym, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) udziału Skarbu Państwa w wysokości 91375/1000000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z takim samym udziałem w prawie własności budynku znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Smolnej 40, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 59 z obrębu 5-04-07 o powierzchni 1397 m2, uregulowanej w księdze wieczystej Kw Nr WA4M/00171256/3 29-10-2013 Szczegóły
5155/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Mozaikowej 15, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 29-10-2013 Szczegóły
5154/2013 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego, Szkole Filialnej w Warszawie składników majątku miasta stołecznego Warszawy 29-10-2013 Szczegóły
5153/2013 w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2013 – 2015 29-10-2013 Szczegóły
5152/2013 w sprawie terenowej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie m.st. Warszawy, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 28-10-2013 Szczegóły
5151/2013 w sprawie zwrotu kosztu zakupu soczewek kontaktowych do pracy na wysokości 28-10-2013 Szczegóły
5150/2013 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu stołecznemu Warszawie na 2013 rok oraz zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2013 rok 25-10-2013 Szczegóły
5149/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ursus przy ul. Prawniczej 73, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 25-10-2013 Szczegóły
5148/2013 w sprawie wyposażenia niektórych szkół w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy 25-10-2013 Szczegóły
5147/2013 w sprawie wyposażenia niektórych szkół w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy 25-10-2013 Szczegóły
5146/2013 w sprawie wyposażenia szkoły podstawowej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy 25-10-2013 Szczegóły
5145/2013 w sprawie wyposażenia przedszkola i gimnazjum w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w majątek m.st. Warszawy 25-10-2013 Szczegóły
5144/2013 w sprawie przekazania Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy do zarządzania nieruchomość zabudowaną położoną w Warszawie przy ul. Młodej 24 25-10-2013 Szczegóły
5143/2013 w sprawie przekazania Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy do zarządzania nieruchomość zabudowaną położoną w Warszawie przy ul. Widocznej 45A 25-10-2013 Szczegóły
5142/2013 w sprawie przekazania Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy do zarządzania nieruchomość zabudowaną położoną w Warszawie przy ul. Błękitnej 47 25-10-2013 Szczegóły
5141/2013 w sprawie przekazania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Chełmskiej 23 w Warszawie składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego 24-10-2013 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe