Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2474/2012 w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku 30-04-2012 Szczegóły
2473/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 27-04-2012 Szczegóły
2472/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie, ul. W. Małcużyńskiego 4 27-04-2012 Szczegóły
2471/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 126 w Warszawie, ul. Wokalna 1 27-04-2012 Szczegóły
2470/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 351 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie, ul. Warchałowskiego 4 27-04-2012 Szczegóły
2469/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 w Warszawie, ul. Koncertowa 4 27-04-2012 Szczegóły
2468/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. E. Lokajskiego 3 27-04-2012 Szczegóły
2467/2012 w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2012 roku 27-04-2012 Szczegóły
2466/2012 w sprawie wyposażenia Przedszkola nr 415 w Warszawie, ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 w majątek m. st. Warszawy 27-04-2012 Szczegóły
2465/2012 w sprawie częściowego rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2012 roku 27-04-2012 Szczegóły
2464/2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2012 roku 27-04-2012 Szczegóły
2463/2012 w sprawie powierzenia dzielnicom m.st. Warszawy zadania z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na rzecz innych współwłaścicieli oraz sprzedaży w drodze przetargu udziałów m.st. Warszawy w tych budynkach 27-04-2012 Szczegóły
2462/2012 w sprawie przekazania jednostce budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Płaskowickiej Bis - etap I - skrzyżowanie Al. Rzeczypospolitej - Płaskowickiej Bis” 27-04-2012 Szczegóły
2461/2012 w sprawie przekazania jednostce budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego” 27-04-2012 Szczegóły
2460/2012 w sprawie przekazania jednostce budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbickiej” 27-04-2012 Szczegóły
2459/2012 w sprawie przekazania jednostce budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej" 27-04-2012 Szczegóły
2458/2012 w sprawie przekazania jednostce budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej-bis” 27-04-2012 Szczegóły
2457/2012 w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2012 roku 27-04-2012 Szczegóły
2456/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 27-04-2012 Szczegóły
2455/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 27-04-2012 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe