Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
340/2011 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2011 rok oraz zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2011 rok 28-02-2011 Szczegóły
339/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Żoliborz przy ul. Kaniowskiej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego 28-02-2011 Szczegóły
338/2011 w sprawie powierzenia nieruchomości położonej w dzielnicy Białołęka, w rejonie ulicy Deseniowej, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 2/2 z obrębu 4-02-11, w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 28-02-2011 Szczegóły
337/2011 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, które przeszły z mocy prawa na własność Miasta Stołecznego Warszawy 28-02-2011 Szczegóły
336/2011 w sprawie wyposażenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w majątek stanowiący nakłady inwestycyjne powstałe w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przed budynkiem przy ul. Rudnickiego 10 w Warszawie” 28-02-2011 Szczegóły
335/2011 w sprawie powierzenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, przy Wale Wiślanym Golędzinowskim, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 6, o powierzchni 52129 m2 z obrębu 4-18-02, w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 28-02-2011 Szczegóły
334/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w latach 2011-2012 zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych 28-02-2011 Szczegóły
333/2011 w sprawie ustanowienia użytkowania na części nieruchomości uregulowanej w KW Nr WA6M/00476355/9, położonej w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28-02-2011 Szczegóły
332/2011 w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania Certyfikatu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy WARS i SAWA” 28-02-2011 Szczegóły
331/2011 w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w 2011 roku 28-02-2011 Szczegóły
330/2011 w sprawie pierwszego częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2011 28-02-2011 Szczegóły
329/2011 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, zabudowanej części nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Ursynów przy ul. Relaksowej, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności naniesień, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 25-02-2011 Szczegóły
328/2011 w sprawie powierzenia nieruchomości położonej w dzielnicy Wilanów, przy ulicy Resorowej 28, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 11 z obrębu 1-05-43, w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 25-02-2011 Szczegóły
327/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Traktu Królewskiego oraz zespołu ds. monitorowania realizacji zasad wprowadzania czasowych zmian w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości miasta stołecznego Warszawy oraz nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy 25-02-2011 Szczegóły
326/2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2011 roku 25-02-2011 Szczegóły
325/2011 w sprawie częściowego rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2011 r. 25-02-2011 Szczegóły
324/2011 w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku 25-02-2011 Szczegóły
323/2011 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, które przeszły z mocy prawa na własność Miasta Stołecznego Warszawy 25-02-2011 Szczegóły
322/2011 w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki m.st. Warszawy, działającej pod firmą: Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 25-02-2011 Szczegóły
321/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Urzędu m.st. Warszawy 25-02-2011 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe