Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
5277/2010 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 31-08-2010 Szczegóły
5276/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy 31-08-2010 Szczegóły
5275/2010 w sprawie wstrzymania przyznanego stypendium sportowego m.st. Warszawy w 2010 roku 31-08-2010 Szczegóły
5274/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w 2010 roku 31-08-2010 Szczegóły
5273/2010 w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2010 rok 27-08-2010 Szczegóły
5272/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy 27-08-2010 Szczegóły
5271/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania orzeczeń sądowych związanych z wypłatą środków finansowych m.st. Warszawy 27-08-2010 Szczegóły
5270/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy 27-08-2010 Szczegóły
5269/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Ochota miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy 27-08-2010 Szczegóły
5268/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy 27-08-2010 Szczegóły
5267/2010 w sprawie rozstrzygnięcia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2010 roku 27-08-2010 Szczegóły
5266/2010 w sprawie powierzenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w dzielnicy Wola m. st. Warszawy, przy ulicy Okopowej 16, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 7/2 o powierzchni 5283 m2, z obrębu 6-03-17 w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 27-08-2010 Szczegóły
5265/2010 w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ulicy Karmazynowej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 45/3 z obrębu 1-09-67 o powierzchni 3770 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA2M/00024731/8cz., w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 27-08-2010 Szczegóły
5264/2010 w sprawie przyjęcia regulaminów organizacyjnych domów pomocy społecznej prowadzonych przez m.st. Warszawę 27-08-2010 Szczegóły
5263/2010 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie, ul. Janka Bytnara „Rudego” 15a 27-08-2010 Szczegóły
5262/2010 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 128 w Warszawie, ul. Nauczycielska 14 27-08-2010 Szczegóły
5261/2010 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Szpital SOLEC sp. z o.o. 26-08-2010 Szczegóły
5260/2010 w sprawie powierzenia w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Szaserów 87 25-08-2010 Szczegóły
5259/2010 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 25-08-2010 Szczegóły
5258/2010 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 25-08-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe