Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
112/2010 w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 31-12-2010 Szczegóły
111/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu miasta stołecznego Warszawy 31-12-2010 Szczegóły
110/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m. st. Warszawy 31-12-2010 Szczegóły
109/2010 w sprawie wyposażenia w majątek Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy 31-12-2010 Szczegóły
108/2010 w sprawie przekazania Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa Szpitala Południowego” 31-12-2010 Szczegóły
107/2010 w sprawie powierzenia w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa nieruchomości lokalowej położonej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Grójeckiej 59/63 31-12-2010 Szczegóły
106/2010 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku 31-12-2010 Szczegóły
105/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie II częściowego rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2010 roku 31-12-2010 Szczegóły
104/2010 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 31-12-2010 Szczegóły
103/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2010 rok oraz zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2010 rok 31-12-2010 Szczegóły
102/2010 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 31-12-2010 Szczegóły
101/2010 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 31-12-2010 Szczegóły
100/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 417 w Warszawie, ul. Muszlowa 17 31-12-2010 Szczegóły
99/2010 w sprawie wstrzymania wykonania uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 31-12-2010 Szczegóły
98/2010 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 31-12-2010 Szczegóły
97/2010 w sprawie wyposażenia w majątek Miejskiego Laboratorium Chemicznego m.st. Warszawy 31-12-2010 Szczegóły
96/2010 w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z dróg oraz jednostek przechowujacych usunięte z dróg pojazdy na parkingach strzeżonych w roku 2011 30-12-2010 Szczegóły
95/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentryzacyjnej majątku w Urzędzie m.st. Warszawy 30-12-2010 Szczegóły
94/2010 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2010 rok oraz zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2010 rok 30-12-2010 Szczegóły
93/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie m. st. Warszawy 30-12-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5 6
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe