Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
398/2007 w sprawie przyznania stypendium sportowego m.st. Warszawy "Nadzieja Olimpijska" w 2007 roku 30-04-2007 Szczegóły
397/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w II połowie 2007 roku 30-04-2007 Szczegóły
396/2007 w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, przy ulicy Ustrzyckiej, w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 27-04-2007 Szczegóły
395/2007 zmieniające Zarządzenie nr 3132/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dolnej i ul. Konduktorskiej, w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej 27-04-2007 Szczegóły
394/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji twórczości teatralnej i muzycznej w 2007 roku 27-04-2007 Szczegóły
393/2007 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowań m.st. Warszawy do objęcia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 27-04-2007 Szczegóły
392/2007 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2007 roku 27-04-2007 Szczegóły
391/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku 27-04-2007 Szczegóły
390/2007 w sprawie powołania Zarządu Dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy 27-04-2007 Szczegóły
389/2007 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do analizy oświadczeń i informacji, składanych na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym 27-04-2007 Szczegóły
388/2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 311/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Architektrury i Rozwoju Warszawy 25-04-2007 Szczegóły
387/2007 w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1422/2004 z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. utworzenia instytucji kultury m.st. Warszawy o nazwie Galeria Prezydencka 25-04-2007 Szczegóły
386/2007 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomości położonych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przeznaczonych pod drogę publiczną gminną ulicę Okrzeszyńską 25-04-2007 Szczegóły
385/2007 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną gminną ulicę Okrętową w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 25-04-2007 Szczegóły
384/2007 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna numer 40 z obrębu 6-01-04, polegającego na znoszeniu faktu istnienia nadwieszenia fragmentu elewacji budynku posadowionego na działkach ewidencyjnych numer 41/1 oraz nr 42/2 z obrębu 6-01-04 nad częścią działki ewidencyjnej numer 40 z obrębu 6-01-04 25-04-2007 Szczegóły
383/2007 w sprawie powierzenia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 23/25, w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 25-04-2007 Szczegóły
382/2007 w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego w celu uzgodnienia warunków porozumienia dotyczącego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 35/37 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr nr 3, 4 oraz 32 z obrębu 5-03-04 25-04-2007 Szczegóły
381/2007 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego w celu koordynacji zadań m.st. Warszawy związanych z Projektem "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie" współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności 25-04-2007 Szczegóły
380/2007 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej 25-04-2007 Szczegóły
379/2007 w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych 25-04-2007 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe