Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
935/2007 w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2007 rok 31-10-2007 Szczegóły
934/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2007 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę 31-10-2007 Szczegóły
933/2007 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu jednoosobowej spółki m.st. Warszawy, działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31-10-2007 Szczegóły
932/2007 w sprawie usunięcia znajdujących się na obszarze m.st. Warszawy plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez właściwe komitety wyborcze w terminach wyznaczonych obowiązującymi przepisami 30-10-2007 Szczegóły
931/2007 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod drogę publiczną gminną ulicę Calową w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 30-10-2007 Szczegóły
930/2007 zmieniające zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania 30-10-2007 Szczegóły
929/2007 w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu majątku nabytego przez m.st. Warszawę na podstawie wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji Nr 65018 z dnia 14.02.2007r. I Decyzji Nr 65026 z dnia 23.02.2007r. 29-10-2007 Szczegóły
928/2007 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2007 roku 29-10-2007 Szczegóły
927/2007 w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Korzona 103/105 29-10-2007 Szczegóły
926/2007 w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rzecznej 12 29-10-2007 Szczegóły
925/2007 w sprawie: przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wszeborskiej 9 29-10-2007 Szczegóły
924/2007 zmieniające zarządzenie Nr 417/2007 z dnia 17 maja 2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy 29-10-2007 Szczegóły
923/2007 w sprawie ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty 29-10-2007 Szczegóły
922/2007 w sprawie powierzenia nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących część Kanału Piaseczyńskiego, położonych w Warszawie przy ul. Piaseczyńskiej, w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 29-10-2007 Szczegóły
921/2007 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Próżnej/Bagno, w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej 29-10-2007 Szczegóły
920/2007 w sprawie ogłoszenia otwarego konkursu ofert na realzację zadań publicznych w zakreise kultury w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2007 roku 26-10-2007 Szczegóły
919/2007 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku 26-10-2007 Szczegóły
918/2007 w sprawie powierzenia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Warszawie przy ul. Smolnej 13 w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 26-10-2007 Szczegóły
917/2007 w sprawie ustalenia terminu dokonania uzgodnień i przedstawienia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej 26-10-2007 Szczegóły
916/2007 w sprawie wprowadzenia procedury sporządzania list wypłat diet radnych m.st. Warszawy oraz procedury sporządzania list wypłat diet radnych dzielnic m.st. Warszawy 25-10-2007 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe