Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3725/2006 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu profilaktyki stomatologicznej dla uczniów klas I, III i V szkół podstawowych m.st. Warszawy na lata 2006 - 2007 oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie 31-07-2006 Szczegóły
3724/2006 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2006 roku 31-07-2006 Szczegóły
3723/2006 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę 31-07-2006 Szczegóły
3722/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę 31-07-2006 Szczegóły
3721/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV i rozwiązywania problemów osób żyjących z HIV/AIDS 31-07-2006 Szczegóły
3720/2006 zmieniające zarządzenie w sprawie rocznych planów rzeczowo-finansowych inwestycji ogólnomiejskich 31-07-2006 Szczegóły
3719/2006 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie 31-07-2006 Szczegóły
3718/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2006 rok 31-07-2006 Szczegóły
3717/2006 w sprawie zmiany tymczasowego regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 31-07-2006 Szczegóły
3716/2006 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds.. Systemu Zarządzania Jakością oraz organizacji utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością Urzędu m.st. Warszawy 31-07-2006 Szczegóły
3715/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Czarnieckiego 65, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 31-07-2006 Szczegóły
3714/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonych w Warszawie przy ul. Derkaczy, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 31-07-2006 Szczegóły
3713/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Zbójnogórskiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 31-07-2006 Szczegóły
3712/2006 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej i nabycia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Makolągwy w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 31-07-2006 Szczegóły
3711/2006 w sprawie nabycia na rzecz m.st. Warszawa od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 31-07-2006 Szczegóły
3710/2006 zmieniające zarządzenie nr 2740/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nabycia na rzecz m.st. Warszawy działek położonych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przeznaczonych pod budowę ul. Tomcia Palucha 31-07-2006 Szczegóły
3633/2006 w sprawie przygotowania i organizowania ewakuacji mieszkańców m.st. Warszawy na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia 03-07-2006 Szczegóły
3709/2006 w sprawie nabycia na rzecz m.st. Warszawy lokalu użytkowego U11, znajdującego się w budynku przy ul. Niemcewicza 26, w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną 31-07-2006 Szczegóły
3708/2006 w sprawie ustalenia regulaminu premiowania i nagradzania Dyrektora Zakładu Obsługi Urzędu m.st. Warszawy 31-07-2006 Szczegóły
3707/2006 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy administrowania nieruchomością zabudowaną, położoną w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku, stanowiącą działki ewidencyjne 57 i 56 z obrębu 6-15-01 i część działki ewidencyjnej nr 17 z obrębu 6-08-07 31-07-2006 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe