Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
3632/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2006 rok 30-06-2006 Szczegóły
3631/2006 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 30-06-2006 Szczegóły
3630/2006 w sprawie ustalenia terminu dokonania uzgodnień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru oznaczonego w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy symbolem MUL-38 - OSIEDLE ANIN 30-06-2006 Szczegóły
3629/2006 w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 30-06-2006 Szczegóły
3628/2006 w sprawie powierzenia Zarządowi Oczyszczania Miasta przeprowadzenia postępowania o udzielenie na rzecz m.st.Warszawy zamówienia na budowę zieleńca przy ul. Kruczej w Warszawie 30-06-2006 Szczegóły
3627/2006 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV i rozwiązywania problemów osób żyjących z HIV/AIDS 30-06-2006 Szczegóły
3626/2006 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania narkomanii 30-06-2006 Szczegóły
3625/2006 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2006 r. 30-06-2006 Szczegóły
3624/2006 zmieniające zarządzenie nr 3014/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnyh w Urzędzie m.st. Warszawy 30-06-2006 Szczegóły
3623/2006 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w II połowie 2006 roku w części dotyczącej zadania z zakresu upowszechniania muzyki 28-06-2006 Szczegóły
3622/2006 w sprawie przekazania w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa ośmiu działek położonych w Warszawie, przy ulicach: Królewicza Jakuba nr 24, Melomanów, Bakalarskiej, Bielszowickiej, Rydygiera 7A, Bystrej, Antoniewskiej, Chylickiej 28-06-2006 Szczegóły
3621/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi 28-06-2006 Szczegóły
3620/2006 w sprawie powołania w 2006 roku i określenia organizacji pracy Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych m.st. Warszawy z zakresu kultury fizycznej i sportu 27-06-2006 Szczegóły
3619/2006 w sprawie przekazania nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 115 w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 26-06-2006 Szczegóły
3618/2006 w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ul. Piaskowej 6 26-06-2006 Szczegóły
3617/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2006 rok 26-06-2006 Szczegóły
3616/2006 w sprawie powierzenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 26-06-2006 Szczegóły
3615/2006 w sprawie zmiany okresu trwania użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Ciołkosza, będącej w użytkowaniu wieczystym Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 26-06-2006 Szczegóły
3614/2006 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych wybudowanych po 1995r. o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 w budynkach przy ul. Mickiewicza 65 i Marii Kazimiery 18, 20, 22, 24, 26 w drodze pisemnego ograniczonego przetargu publicznego, powołania Komisji Przetargowej oraz ogłoszenia o przetargu 23-06-2006 Szczegóły
3613/2006 w sprawie powołania Komisji ds. opracowania koncepcji infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Stołecznego Warszawy oraz jej realizacji 23-06-2006 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe