Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
2281/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2005 rok 31-03-2005 Szczegóły
2280/2005 w sprawie przyznania stypendiów sportowych m.st. Warszawy 25-03-2005 Szczegóły
2279/2005 w sprawie przekazania składników majątku ruchomego Miejskiemu Laboratorium Chemicznemu 24-03-2005 Szczegóły
2278/2005 w sprawie ustalenia regulaminu premiowania i nagradzania Dyrektora zakładu budżetowego m.st. Warszawy pn. Zarząd Terenów Publicznych 24-03-2005 Szczegóły
2277/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Juwenaliów warszawskich w 2005 roku 24-03-2005 Szczegóły
2276/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 24-03-2005 Szczegóły
2275/2005 w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” 24-03-2005 Szczegóły
2274/2005 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego regulaminu działalności Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy 22-03-2005 Szczegóły
2273/2005 w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Opiniowania Ofert na Realizację Zadań Publicznych m.st. Warszawy w zakresie oświaty i wychowania, dotyczących realizacji programów wychowawczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 22-03-2005 Szczegóły
2272/2005 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Czarnieckiego 27 w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej 22-03-2005 Szczegóły
2271/2005 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 2215/2005 Prezydenta m.st.Warszawy z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie przyznania dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących jednostkami organizacyjnymi m.st.Warszawy, na kontynuację realizacji programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób powyżej 65 roku życia) mieszkańców m.st.Warszawy 18-03-2005 Szczegóły
2270/2005 w sprawie wyłączenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz z zarządu i administrowania Zarządu Mienia Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Warszawie przy ul.Wynalazek i ul.Liczydło z powodu nabycia na własność przedmiotowych nieruchomości przez Miasto Stołeczne Warszawa 16-03-2005 Szczegóły
2269/2005 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej działki ew. 1/1 i 1/2 położone przy ul.Królewskiej na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działek ew. nr 2 i 9/3 z obrębu 5-03-07, polegającej na znoszeniu faktu istnienia w części działek trzykondygnacyjnego parkingu podziemnego oraz wjazdu do niego 16-03-2005 Szczegóły
2268/2005 w sprawie powierzenia części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.Wołoskiej w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 16-03-2005 Szczegóły
2267/2005 w sprawie przekazania tunelu, niebędącego częścią składową nieruchomości, łączącego fosę Cytadeli Warszawskiej z Placem Inwalidów w zarząd i administrowanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa 16-03-2005 Szczegóły
2266/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania 16-03-2005 Szczegóły
2265/2005 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul.Hrubieszowskiej 7, w celu przyłączenia do nieruchomości przyległej 16-03-2005 Szczegóły
2264/2005 w sprawie powierzenia w administrowanie Zarządowi Mienia Polikwidacyjnego nieruchomości zabudowanych położonych przy ul.Połczyńskiej 6a 16-03-2005 Szczegóły
2263/2005 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Pracy miasta stołecznego Warszawy 16-03-2005 Szczegóły
2262/2005 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st.Warszawy 16-03-2005 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe