Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Zarządzenie > Prezydent m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1741/2004 w sprawie powołania Zespołu do ustalenia osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych poprzez udostępnienie ich osobom nieupoważnionym 29-07-2004 Szczegóły
1740/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 29-07-2004 Szczegóły
1739/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Beskidzkiej 26/28, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 29-07-2004 Szczegóły
1738/2004 zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia tymczasowego zakładowego planu kont Urzedu m.st. Warszawy 29-07-2004 Szczegóły
1737/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2004 rok 27-07-2004 Szczegóły
1736/2004 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 23-07-2004 Szczegóły
1735/2004 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 23-07-2004 Szczegóły
1734/2004 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 23-07-2004 Szczegóły
1733/2004 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 23-07-2004 Szczegóły
1732/2004 w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus do eksploatacji i zarządzania mienia m.st. Warszawy określonego w uchwale Nr XXVIII/543/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus" 23-07-2004 Szczegóły
1731/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych w bursach szkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę Fundacji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" 23-07-2004 Szczegóły
1730/2004 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację zadań m.st. Warszawy z zakresu oświaty i wychowania 23-07-2004 Szczegóły
1729/2004 w sprawie usunięcia znajdujących się na obszarze m.st. Warszawy plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez właściwe komitety wyborcze w terminie 30 dni po dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 23-07-2004 Szczegóły
1728/2004 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert 21-07-2004 Szczegóły
1727/2004 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów psychoterapii uzależnienia od używania środków odurzających i substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert. 21-07-2004 Szczegóły
1726/2004 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kombinatu Instalacji Sanitarnych Budownictwa "Warszawa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21-07-2004 Szczegóły
1725/2004 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Kultury "Wilanów" 21-07-2004 Szczegóły
1724/2004 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 545/2003 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie organizacji konkursu "Mój Dom" 21-07-2004 Szczegóły
1723/2004 w sprawie zmiany czasy pracy Delegatur Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicach oraz Wydziałów Obsługi Mieszkańców dla dzielnic miasta stołecznego Warszawy 21-07-2004 Szczegóły
1722/2004 w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2004 r. 20-07-2004 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe