Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXVII/1876/2018 nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1875/2018 nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1874/2018 nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1873/2018 zmiany nazwy Przedszkola nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1872/2018 nadania imienia Przedszkolu nr 424 w Warszawie, ul. Prymasa A. Hlonda 20J. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1871/2018 zmiany nazwy Przedszkola nr 416 w Warszawie, ul. Syta 123. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1870/2018 nadania imienia Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie, ul. Głębocka 66. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1869/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1868/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niektórych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1867/2018 wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla dzieci i nauczycieli z Białorusi. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1866/2018 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze m.st. Warszawy. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1865/2018 przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Aktywny Senior”. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1864/2018 przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Sp. z o. o. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1863/2018 przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej obejmującego szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1862/2018 przyznania w 2018 r. dotacji na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia”. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1861/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1860/2018 zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1859/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku w ramach Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”. 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1858/2018 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy al. Stanów Zjednoczonych ... . 24-05-2018 Szczegóły
LXVII/1857/2018 zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki i warszawskich historycznych pracowni artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem oraz uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. 24-05-2018 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe