Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LVIII/1533/2017 wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1532/2017 rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste”. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1531/2017 rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste”. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1530/2017 stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1529/2017 wskazania członków Jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1528/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1527/2017 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1526/2017 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1525/2017 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1524/2017 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1523/2017 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1522/2017 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1521/2017 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1520/2017 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1519/2017 ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1518/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1517/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1516/2017 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1515/2017 uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2018-2025 dotyczącego miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków. 30-11-2017 Szczegóły
LVIII/1514/2017 pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 30-11-2017 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe