Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XVI/320/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie negocjacji i realizacji uzgodnień dotyczących przejęcia przez m.st. Warszawę od Polnord S.A. dróg w rejonie Miasteczka Wilanów oraz w sprawie odkupienia przez m.st. Warszawę od Polnord S.A. gruntu pod budowę zespołu szkół i przedszkola. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/319/2011 odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady m.st. Warszawy. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/318/2011 nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/317/2011 nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/316/2011 nadania imienia LXI Liceum Ogólnokształcącemu Specjalnemu w Warszawie, ul. Rzymowskiego 36. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/315/2011 zmiany siedziby Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie oraz połączenia tego gimnazjum z XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Henryka Jankowskiego „Kuby” w Warszawie w Zespół Szkół nr 114 w Warszawie. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/314/2011 połączenia Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5 i Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5 w Zespół Szkół nr 115 w Warszawie, ul. Króla Maciusia 5. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/313/2011 połączenia Szkoły Podstawowej nr 86 im. Bronisława Czecha w Warszawie, ul. Koryncka 33 i Gimnazjum nr 102 w Warszawie, ul. Wichrowa 4 w Zespół Szkół nr 116 z siedzibą w Warszawie, ul. Koryncka 33. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/312/2011 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 5 do porozumienia zawartego pomiędzy m.st. Warszawą a Powiatem Nowodworskim w sprawie powierzenia Powiatowi Nowodworskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/311/2011 określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/310/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/309/2011 zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/308/2011 zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/307/2011 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz Białoruskiego Stowarzyszenia imienia Roberta Schumana. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/306/2011 przekształcenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/305/2011 wyrażenia zgody na oddanie Szpitalowi Praskiemu p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 10 lat nieruchomości położonej przy Al. Solidarności 67 w Warszawie oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/304/2011 przekształcenia Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/303/2011 wyposażenia w majątek Teatru Powszechnego w Warszawie im. Zygmunta Hübnera. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/302/2011 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 29 czerwca 2012 r. 26-05-2011 Szczegóły
XVI/301/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. 26-05-2011 Szczegóły
1 2 3 4
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe