Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXXXV/2516/2010 wyrażenia zgody na obciążenie udziału m.st. Warszawy ograniczonym prawem rzeczowym, ustanawianym na nieruchomości stanowiącej współwłasność m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych, lub właścicieli, nieruchomości sąsiednich. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2515/2010 rozpatrzenia skargi Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba na działanie Prezydenta m.st. Warszawy. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2514/2010 przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2513/2010 wyrażenia zgody na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza energetycznego dla budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego w Al. Żwirki i Wigury w rejonie ul. Miecznikowa w Warszawie. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2512/2010 zniesienia statusu pomnika przyrody. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2511/2010 wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz gminy Raszyn darowizny nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2510/2010 zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa – Targówek. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2509/2010 wyposażenia w majątek samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, składający się z mienia ruchomego, znajdującego się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Kobylosze. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2508/2010 wyrażenia zgody na realizację projektu ”Przedsiębiorcze Mazowsze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2507/2010 wyrażenia zgody na realizację projektu ”Warszawska Syrenka Technologiczna – Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2506/2010 wyrażenia zgody na realizację projektu ”Stołeczne forum przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2505/2010 wyrażenia zgody na realizację projektu „Metropolitalna Strefa Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2504/2010 wyrażenia zgody na realizację projektu „Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2503/2010 wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2502/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, której przedmiotem jest wykonanie aktualizacji osnowy wysokościowej III klasy na terenie Dzielnic: Praga Południe i Praga Północ m.st. Warszawy. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2501/2010 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę Al. Rzeczypospolitej w Dzielnicy Wilanów. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2500/2010 zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2499/2010 wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem w Bursie nr 4, ul. Ks. Janusza 45/47 w Warszawie młodzieży i nauczycielom Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa w Mińsku oraz uczestnikom Międzypokoleniowego Zlotu Dzieci Polskich Rodzin z Kresów Wschodnich. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2498/2010 nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 i Gimnazjum Specjalnemu nr 62 w Warszawie, ul. Elektoralna 12/14. 24-06-2010 Szczegóły
LXXXV/2497/2010 wyposażenia w majątek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. 24-06-2010 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe