Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XCIII/2742/2010 rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Pomocy, Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMOCJA” na działanie Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2741/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowa. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2740/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Gołąbki. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2739/2010 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2738/2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Lasku na Kole. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2737/2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2736/2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Pragi Centrum. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2735/2010 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyskarpowych w rejonie ul. Merliniego część I. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2734/2010 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mokry Ług. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2733/2010 uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2732/2010 przyjęcia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2731/2010 przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2730/2010 zmiany uchwały Nr L/1524/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w m.st. Warszawie. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2729/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2728/2010 przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2727/2010 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2011. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2726/2010 wyposażenia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w majątek m. st. Warszawy. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2725/2010 wyposażenia w majątek Ośrodka Wspomagania Rodziny w Warszawie przy ul. 6-go Sierpnia 1/5. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2724/2010 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na przekazywanie informacji o zaległościach alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczej. 21-10-2010 Szczegóły
XCIII/2723/2010 wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę Umowy Wsparcia w procesie pozyskiwania finansowania przez spółkę Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym na realizację programu inwestycyjnego Spółki. 21-10-2010 Szczegóły
1 2 3
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe