Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXII/1925/2009 zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1924/2009 przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg i przekazania ich Straży Miejskiej m.st. Warszawy. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1923/2009 przejęcia na własność miasta stołecznego Warszawy pojazdów usuniętych z dróg i przekazania ich Straży Miejskiej m.st. Warszawy. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1922/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek Straży Miejskiej m.st. Warszawy. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1921/2009 określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy oraz stypendiów sportowych m. st. Warszawy „Nadzieja Olimpijska” dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1920/2009 wyposażenia w majątek m.st. Warszawy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1919/2009 wyrażenie zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zarządzanie samorządową instytucją kultury Teatrem Ochoty - Ośrodkiem Kultury Teatralnej. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1918/2009 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1917/2009 zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1916/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w komunikacji zbiorowej tramwajowej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1915/2009 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, której przedmiotem jest „Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy”. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1914/2009 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy w przedmiocie wykonania zdjęć lotniczych i ortofotomapy m.st. Warszawy. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1913/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przed Komisją Majątkową ugody ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1912/2009 wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Miodowej 8 stanowiącej własność m. st. Warszawy, wpisanej do rejestru zabytków. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1911/2009 przyznania dotacji na remonty samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1910/2009 zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1909/2009 sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1908/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1907/2009 określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010 r. 17-09-2009 Szczegóły
LXII/1906/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w Warszawie. 17-09-2009 Szczegóły
1 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe