Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
LXIV/2021/2009 wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2020/2009 wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2019/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2018/2009 nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2017/2009 nadania nazwy ulicy w Dzielnicy w Wawer m.st. Warszawy. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2016/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zarządzanie samorządową instytucją kultury Teatrem Ochoty - Ośrodkiem Kultury Teatralnej. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2015/2009 zmiany nazwy Przedszkola nr 189 w Warszawie, ul. Teofila Lenartowicza 27. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2014/2009 wyposażenia w majątek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2013/2009 zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zakup usług dotyczących ochrony zdrowia w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz innych osób poddawanych badaniom lekarskim na zasadach dotyczących pracowników. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2012/2009 wyrażenia zgody na zawarcie umów na ochronę osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy na okres przekraczający rok budżetowy. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2011/2009 wyrażenia zgody na wniesienie do spółki m.st. Warszawy pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych akcji imiennych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2010/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2009/2009 uchwalenia „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy”. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2008/2009 uchwalenia „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla południowo – wschodniej części Dzielnicy Bielany oraz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2007/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umów na okres przekraczający rok budżetowy na realizację selektywnej zbiórki odpadów surowcowych na terenach ogólnodostępnych m.st. Warszawy. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2006/2009 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy o modernizację parku ze Stawami Cietrzewia. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2005/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę umowy na okres przekraczający rok budżetowy na przeprowadzenie prac konserwacyjno-regulacyjnych koryta Kanału Bródnowskiego na terenie m.st. Warszawy. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2003/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na modernizację zagospodarowania parku im. E. Szymańskiego (etap I i II). 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2002/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez m. st. Warszawę umów na okres przekraczający rok budżetowy na wykonanie prac pogłębiarskich w kanale i basenie Portu Czerniakowskiego. 22-10-2009 Szczegóły
LXIV/2001/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Buchnika. 22-10-2009 Szczegóły
1 2 3 4 5
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe