Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
X/304/2007 rozwiązania Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 i likwidacji XCVIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 oraz likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, ul. W. Żywnego 25. 24-05-2007 Szczegóły
X/303/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 16 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. Sandomierska 12 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład. 24-05-2007 Szczegóły
X/302/2007 likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Warszawie, ul. Osowska 81. 24-05-2007 Szczegóły
X/301/2007 likwidacji Przedszkola nr 408 w Warszawie, ul. C. Witoszyńskiego 1. 24-05-2007 Szczegóły
X/300/2007 likwidacji Przedszkola nr 204 w Warszawie, al. Solidarności 72a. 24-05-2007 Szczegóły
X/299/2007 likwidacji Przedszkola nr 53 w Warszawie, ul. Tamka 18. 24-05-2007 Szczegóły
X/298/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/629/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie określenia inkasentów poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 165, poz. 4188 ze zm.) 24-05-2007 Szczegóły
X/297/2007 odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy i powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. 24-05-2007 Szczegóły
X/296/2007 powołania Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy 24-05-2007 Szczegóły
X/295/2007 odwołania Zastępców Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy. 24-05-2007 Szczegóły
X/294/2007 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Elbląskiej 35 w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. 24-05-2007 Szczegóły
X/293/2007 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kochanowskiego 19 w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. 24-05-2007 Szczegóły
X/292/2007 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szubińskiej 4 w nieodpłatne użytkowanie Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 24-05-2007 Szczegóły
X/291/2007 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 2 do porozumienia dotyczącego powierzenia m. st. Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 24-05-2007 Szczegóły
X/290/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego powierzenia m. st. Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 24-05-2007 Szczegóły
X/289/2007 uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA (dla Miasta Stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków, które zawarły Porozumienie Międzygminne w dniu 27 czerwca 2005r. w sprawie przejęcia przez Miasto Stołeczne Warszawa od miast i gmin: Pruszków, Piastów, Michałowice, Raszyn, Wieliszew, Serock, Nieporęt zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków) na lata 2007-2009. 24-05-2007 Szczegóły
X/288/2007 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 24-05-2007 Szczegóły
X/287/2007 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne obejmujące działania profilaktyczne i opiekę w żłobku nad dziećmi w wieku do 3 lat na okres przekraczający rok budżetowy. 24-05-2007 Szczegóły
X/286/2007 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania pn. „Remont wiaduktu nad bocznicą PKP w ciągu ul. Marywilskiej”. 24-05-2007 Szczegóły
X/285/2007 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania pn. „Remont wiaduktu nad ul. Globusową w ciągu ul. Świerszcza”. 24-05-2007 Szczegóły
1 2 3
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe