Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
III/24/2006 wyrażenia opinii dotyczącej projektu obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. Ostoja Kampinoska (PLB 140012). 20-12-2006 Szczegóły
III/23/2006 zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 20-12-2006 Szczegóły
III/21/2006 zaopiniowania projektu studium ochrony przeciwpowodziowej pn.: „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - etap III”. 20-12-2006 Szczegóły
III/20/2006 wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy. 20-12-2006 Szczegóły
III/19/2006 ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy. 20-12-2006 Szczegóły
III/18/2006 powołania stałej Komisji Etyki Rady m.st. Warszawy 20-12-2006 Szczegóły
III/17/2006 powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady m.st. Warszawy. 20-12-2006 Szczegóły
III/16/2006 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej miasta stołecznego Warszawy 20-12-2006 Szczegóły
III/22/2006 ustalenia granicy strefy biletowej miejskiej dla połączenia kolejowego Warszawa – Sulejówek – Warszawa. 20-12-2006 Szczegóły
III/15/2006 powołania Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy. 14-12-2006 Szczegóły
III/14/2006 ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. 14-12-2006 Szczegóły
III/13/2006 wyrażenia zgody na nieodpłatne wejście do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji „Zima w mieście” w 2007 r. 14-12-2006 Szczegóły
III/12/2006 nieodpłatnego korzystania z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku. 14-12-2006 Szczegóły
III/11/2006 nieodpłatnego przewozu dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. 14-12-2006 Szczegóły
III/10/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 14-12-2006 Szczegóły
III/9/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań miasta stołecznego Warszawy finansowanych w 2006 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 14-12-2006 Szczegóły
III/8/2006 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 14-12-2006 Szczegóły
III/7/2006 zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2006 rok. 14-12-2006 Szczegóły
III/6/2006 ustalenia wynagrodzenia Prezydenta m.st. Warszawy oraz powierzenia Przewodniczącemu Rady m.st. Warszawy dokonywania za pracodawcę samorządowego czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta m.st. Warszawy. 14-12-2006 Szczegóły
III/5/2006 odwołania Sekretarza Miasta Stołecznego Warszawy 14-12-2006 Szczegóły
1
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe