Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XLII/972/2004 wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Modernizacja Ronda Starzyńskiego”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków. 25-11-2004 Szczegóły
XLII/991/2004 nadania imienia Aleksandra Kamińskiego Gimnazjum nr 24 w Warszawie, ul. Kobielska 5 25-11-2004 Szczegóły
XLII/990/2004 zmiany nazwy Przedszkola nr 296 w Warszawie, ul. Międzynarodowa 36 25-11-2004 Szczegóły
XLII/989/2004 zmiany nazwy Przedszkola nr 331 w Warszawie, ul. Szaserów 61 a 25-11-2004 Szczegóły
XLII/988/2004 zmiany nazwy Przedszkola nr 398 w Warszawie, ul. Kobielska 15 25-11-2004 Szczegóły
XLII/987/2004 zmiany nazwy Przedszkola nr 89 w Warszawie, ul. Kobielska 55a 25-11-2004 Szczegóły
XLII/986/2004 zmiany nazwy Przedszkola nr 51 w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 7 25-11-2004 Szczegóły
XLII/985/2004 zmiany nazwy Przedszkola nr 250 w Warszawie, ul. Kinowa 10 25-11-2004 Szczegóły
XLII/984/2004 zmiany nazwy Przedszkola nr 317 w Warszawie, ul. Gruszczyńskiego 11 25-11-2004 Szczegóły
XLII/983/2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego 25-11-2004 Szczegóły
XLII/982/2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Stawy 25-11-2004 Szczegóły
XLII/981/2004 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2005 25-11-2004 Szczegóły
XLII/980/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań miasta stołecznego Warszawy finansowanych w 2004 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25-11-2004 Szczegóły
XLII/979/2004 przyjęcia priorytetów przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2005-2009 25-11-2004 Szczegóły
XLII/978/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia realizacji zadań publicznych m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej innym powiatom 25-11-2004 Szczegóły
XLII/977/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Przeciwdziałania Rozprzestrzenianiu się Zakażeń HIV i Rozwiązywania Problemów Osób Żyjących z HIV/AIDS m.st. Warszawy na lata 2004 – 2006 25-11-2004 Szczegóły
XLII/976/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2004 – 2006 25-11-2004 Szczegóły
XLII/975/2004 wniosku do Województwa Mazowieckiego o przekazanie instytucji kultury pod nazwą Centrum Sztuki Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 25-11-2004 Szczegóły
XLII/974/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na zakup i obsługę urządzeń związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie 25-11-2004 Szczegóły
XLII/973/2004 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy na świadczenie stałych usług serwisowych urządzeń związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie 25-11-2004 Szczegóły
1 2 3
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe