Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Rada m.st. Warszawy > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
XIII/173/2003 rozpoznania skargi i zażalenia Pana Mirosława Perczyńskiego 12-06-2003 Szczegóły
XIII/172/2003 bezpłatnego przewozu dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji „Lato w Mieście” środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie 12-06-2003 Szczegóły
XIII/171/2003 Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru nr 2 „Kordiana” w obrębie 3-09-20 na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 116; 115; 17; 117; 118; 25/2 12-06-2003 Szczegóły
XIII/170/2003 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Brzeziny przy ul. Juranda ze Spychowa 12-06-2003 Szczegóły
XIII/169/2003 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum-Bolkowska” w Dzielnicy Bemowo 12-06-2003 Szczegóły
XIII/168/2003 wyrażenia zgody na kontynuację umów o świadczenie usług ochrony osób i mienia na okres do dnia 31 grudnia 2004 roku 12-06-2003 Szczegóły
XIII/167/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia urzędowych cen za przejazdy taksówkami osobowymi 12-06-2003 Szczegóły
XIII/166/2003 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz funkcjonowaniem postojów TAXI na terenie m. st. Warszawy 12-06-2003 Szczegóły
XIII/165/2003 opłat za korzystanie z zastrzeżonych wydzielonych stanowisk postojowych na drogach publicznych na prawach wyłączności w m. st. Warszawie 12-06-2003 Szczegóły
XIII/164/2003 szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawa w zakresie zadań własnych gminy 12-06-2003 Szczegóły
XIII/163/2003 likwidacji jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy, zakładu budżetowego pod nazwą Stołeczny Ośrodek Sportowy 12-06-2003 Szczegóły
XIII/162/2003 wyrażenia zgody na zaciągnięcie wieloletniego zobowiązania finansowego związanego z realizacją skrzyżowania dwupoziomowego ulic Wołoska-Marynarska-Rzymowskiego-Al.Wilanowska, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wołoskiej na odc. Rostafińskich – Cybernetyki” 12-06-2003 Szczegóły
XIII/161/2003 wyrażenia zgody na zaciągnięcie wieloletniego zobowiązania finansowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowa” 12-06-2003 Szczegóły
XIII/160/2003 wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Żelaznej nad torami linii średnicowej PKP i WKD w Warszawie i zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy 12-06-2003 Szczegóły
XIII/159/2003 przejęcia przez m.st. Warszawa składników majątkowych stanowiących system Wodociągu Północnego 12-06-2003 Szczegóły
XIII/158/2003 kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach m. st. Warszawy 12-06-2003 Szczegóły
XIII/157/2003 zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2003 rok 12-06-2003 Szczegóły
XIII/156/2003 dostępu do informacji publicznej o rejestrze wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 12-06-2003 Szczegóły
XIII/155/2003 wystąpienia m. st. Warszawy z Komitetu Ochrony Praw Dziecka 12-06-2003 Szczegóły
XIII/154/2003 nadania nowego Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski System Informacji 12-06-2003 Szczegóły
1 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe