Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy > Iwona Basior

Iwona Basior

  Drukuj
 
Funkcja
dyrektor
Imię
Iwona
Nazwisko
Basior
Adres
ul. Jezuicka 1/3
00-281 Warszawa
Numer pokoju
203
Telefon
22 443 12 00
Faks
22 443 12 02
E-mail
ibasior@um.warszawa.pl
Zadania

Do obowiązków Kierownika USC należy:

 

 1. dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz przyjmowanie doświadczeń przewidzianych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami i organizowanie pracy USC,
 3. nadzorowanie i koordynowanie prac wewnętrznych komórek organizacyjnych USC,
 4. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań USC ,
 5. powierzanie nadzoru nad pracami poszczególnych wewnętrznych komórek organizacyjnych USC wskazanym Zastępcom Dyrektora USC,
 6. określenie zakresu czynności pracowników USC ,
 7. prowadzenie polityki kadrowej w USC oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i obowiązujących regulaminów,
 8. współpraca w opracowywaniu i realizacji budżetu m.st. Warszawy w zakresie działania USC,
 9. reprezentowanie Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie posiadanych pełnomocnictw i upoważnień w zakresie dotyczącym działalności USC,
 10. nadzór nad prawidłowością używania i przechowywania przez pracowników USC pieczęci i pieczątek,
 11. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników USC przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 12. zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach USC,
 13. nadzorowanie udostępniania informacji publicznej w zakresie działania USC,
 14. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy w zakresie koordynacji działań dotyczących funkcjonowania USC ,
 15. opracowanie wewnętrznego regulaminu działalności USC,
 16. składanie wniosków dotyczących aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy.

 

 
 
Wprowadził Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 04-06-2007
Aktualizujący Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 08-10-2010
Zatwierdzający bzmw/jtycinski 11-10-2010
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-10-2010
Liczba odwiedzin: 11145
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe