Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy > Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

  Drukuj
 
Adres

zobacz: szczegółowe informacje teleadresowe

Od 26 stycznia 2022 r. maksymalna liczba uczestników uroczystości w salach ślubów może być następująca:

ul. S.Żeromskiego 29 (Bielany) - 8 osób
pl.Zamkowy 6, Pałac Ślubów I piętro - 9 osób, II piętro - 19 osób
al. Solidarności 90 (Wola)- 9 osób
pl. Czerwca 1976 r. (Ursus) - 9 osób
al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów) - 12 osób
ul. Włókiennicza 54 - 11 osób
ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga Północ) - 11 osób
ul. L.Kondratowicza 20 (Targówek) - 6 osób
ul. Klimczaka 4 (Wilanów) - 17 osób

(podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii - Dz.U. 2021, poz. 861; Dz.U.2021 poz. 1013, Dz.U. 2021 poz.1054, Dz.U.2021 poz.2177, Dz.U. 2021 poz.2311, Dz.U.2022 poz.149).

Uczestnicy uroczystości obowiązani są do zakrywania, przy pomocy maseczki, nosa i ust. Zwolniona z tego obowiązku jest para młoda podczas zawierania małżeństwa.

Od 31 stycznia 2022 r. do odwołania, USC bezpośrednio obsługuje interesantów w następujących sprawach: 

- rejestracja urodzeń i zgonów -sugeruje się, by osoby posiadające profil zaufany zgłaszały urodzenie dziecka przez e-PUAP

- uznanie ojcostwa oraz przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwodzie - po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie

- wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi - po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie

- zapisów na cywilne uroczystości zawarcia małżeństwa -po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie.

Składanie wniosków wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie poprzez platformę e-PUAP; dotyczy to m.in. wydania odpisu aktu stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska oraz sprostowania lub uzupełnienia aktu.

Od poniedziałku, 31 stycznia 2022 r. do odwołania w  siedzibie Sekcji Obrotu Zagranicznego przy ul.T.Chałubińskiego 8 nie będzie można załatwiać spraw osobiście.
Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową na adres Urzędu m.st. Warszawy (z dopiskiem: USC) ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Od 31 stycznia 2022 r. Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje interesantów w następujących sprawach:

- przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz o powrocie do nazwiska po rozwodzie- po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie, te. 22 44 31 309

- wydawania odpisów aktów stanu cywilnego- po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w urzędzie, tel. 22 44 31312

- sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu stanu cywilnego - po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w rzędzie, tel. 22 44 31 315.

Składanie wniosków wymagających podpisu możliwe jest drogą pocztową lub elektronicznie poprzez platformę e-PUAP; dotyczy to m.in. wydania odpisu aktu stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska oraz sprostowania lub uzupełnienia aktu.

Od 1 lipca 2021 r. siedziby USC m.st. Warszawy będą czynne
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00
od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Czynne siedziby USC m.st. Warszawy (nie obowiązuje rejonizacja):
ul. Stefana Żeromskiego 29 (Bielany)
ul. Falęcka 10 (Mokotów)
ul. Grochowska 274 (Praga Południe)
ul. ks.I.Kłopotowskiego 1/3 (Praga Północ)
ul. gen.W.Andresa 5 (Śródmieście)
ul. Kondratowicza 20 (Targówek)
pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
ul. Włókiennicza 54 (Wawer)
al.Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)
ul. M.Flisa 6 (Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego)

Nieczynne będą siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w dzielnicach: Ochota, Białołęka, Wilanów, Wesoła i Wola.

W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy wstrzymuje bieg terminów załatwiania spraw z zakresu wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego na okres nie dłuższy niż 30 dni.
podstawa prawna: art.1.24 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.2255)


 

Telefon
22 443 12 00
Faks
22 443 12 02
Email
sekretariat.usc@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek- piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
dyrektor Iwona Basior
tel.: 22 443 12 00, faks: 22 443 12 02, e-mail: ibasior@um.warszawa.pl
ul. Jezuicka 1/3, p. 203
zastępca dyrektora Marzena Stempin
tel.: 22 443 12 00, faks: 22 443 12 02, e-mail: mstempin@um.warszawa.pl
ul. Jezuicka 1/3, p. 205
zastępca dyrektora Barbara Romocka-Tyfel
tel.: 22 443 12 30, faks: 22 443 12 32, e-mail: bromocka@um.warszawa.pl
ul. gen. Władysława Andersa 5, p. 7
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób
 • dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego
 • prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
 • przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
 • prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk
Dodatkowe informacje
Serwis Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy - usc.um.warszawa.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  Urzędu m.st. Warszawy [zobacz]

Klauzula informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)[zobacz]

Klauzula informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) [zobacz]


Wnioski do pobrania:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia [zobacz]
 • wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa [zobacz]
 • wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu [zobacz]
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym [zobacz]
 • wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej [zobacz]
 • wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej [zobacz]
 • wniosek o transkrypcję aktu urodzenia [zobacz]
 • wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa [zobacz]
 • wniosek o transkrypcję aktu zgonu [zobacz]
 • wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza [zobacz]
 • wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia [zobacz]
 • wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa [zobacz]
 • wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu [zobacz]
 • wniosek o rejestrację treści aktu urodzenia [zobacz]
 • wniosek o rejestrację treści aktu małżeństwa [zobacz]
 • wniosek o rejestrację treści aktu zgonu [zobacz]
 • wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego [zobacz]
 • wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego [zobacz]
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą [zobacz]
Skrytka domyślna ePuap Urzędu:

Informujemy, że odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Ogłoszenia i informacje [zobacz]

Załączniki

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy[zobacz]

Schemat organizacyjny Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy [zobacz

 
 
Wprowadził Barańska Małgorzata (USC) (Urząd Stanu Cywilnego) 11-05-2007
Aktualizujący Barańska Małgorzata (USC) (Urząd Stanu Cywilnego) 26-01-2022
Zatwierdzający Basior Iwona (Urząd Stanu Cywilnego) 26-01-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-01-2022
Liczba odwiedzin: 879532
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe