Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Adres

zobacz: szczegółowe informacje teleadresowe

Od 14 czerwca 2021 r. Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego - ul. M.Flisa 6 - wznawia bezpośrednią obsługę ineresantów.

Od 7 czerwca 2021 r. wznawia działalność siedziba USC m.st. Warszawy przy ul.Stefana Żeromskiego 29 (Bielany)

Czynne siedziby USC m.st. Warszawy (nie obowiązuje rejonizacja):
ul. Stefana Żeromskiego 29 (Bielany)
ul. Falęcka 10 (Mokotów)
ul. Grochowska 274 (Praga Południe)
ul. ks.I.Kłopotowskiego 1/3 (Praga Północ)
ul. gen.W.Andresa 5 (Śródmieście)
ul. Kondratowicza 20 (Targówek)
pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (Ursus)
ul. Włókiennicza 54 (Wawer)
al.Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów)

W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy wstrzymuje bieg terminów załatwiania spraw z zakresu wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego na okres nie dłuższy niż 30 dni.
podstawa prawna: art.1.24 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.2255)

Maksymalna liczba uczestników uroczystości w salach ślubów może być następująca:

ul. S.Żeromskiego 29 (Bielany) - 14 osób
pl.Zamkowy 6, Pałac Ślubów I piętro - 15 osób, II piętro - 31 osób
al. Solidarności 90 (Wola)- 16 osób
pl. Czerwca 1976 r. (Ursus) - 15 osób
al. Komisji Edukacji Narodowej 61 (Ursynów) - 21 osób
ul. Włókiennicza 54 - 19 osób
ul. I Praskiego Pułku 33 (Wesoła) - 20 osób
ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 (Praga Północ) - 18 osób
ul. L.Kondratowicza 20 (Targówek) - 10 osób
ul. Klimczaka 4 (Wilanów) - 28 osób

(podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii - Dz.U. 2021, poz. 861; Dz.U.2021 poz. 1013, Dz.U. 2021 poz.1054).

Do liczby uczestników uroczystości nie wlicza się osób zaszczepionych, przeciw Covid-19, tj. po przyjęciu pełnej dawki szczepionki - obowiązuje potwierdzenie w formie elektronicznej lub papierowej.
Wszyscy obowiązani są do zakrywania, przy pomocy maseczki, nosa i ust. Zwolniona z tego obowiązku jest para młoda podczas zawierania małżeństwa.


Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do odwołania zamknięte będą siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy na Ochocie, Białołęce, Wilanowie, Wesołej i Woli. W Sekcji Obrotu Zagranicznego przy ul.T.Chałubińskiego 8 oraz w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego, ul.Marcina Flisa 6, nie będzie można załatwiać spraw osobiście.

Od poniedziałku 23 marca 2020 r. do odwołania siedziby USC m.st. Warszawy będą czynne w godzinach 8.00-16.00.

W Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy od 22 kwietnia 2020 r. bezpośrednio realizowane są wyłącznie następujące sprawy: rejestracja stanu cywilnego w wybranych siedzibach USC (m.in. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, uznanie ojcostwa oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na najbliższe terminy ślubów, po uprzednim umówieniu telefonicznym). 

Wnioski o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego mogą być składane po uprzednim umówieniu wizyty w urzędzie- sugeruje się złożenie wniosku drogą korespondencyjną lub przez e-PUAP z podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub zaufanym.

Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową.

Wnioski o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub przez platformę e-PUAP - dla osób posiadających profil zaufany. Wnioski muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym.

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przyjmuje zapisy na cywilne uroczystości zawarcia związku małżeńskiego po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty w USC celem złożenia koniecznych dokumentów.

Telefon
22 443 12 00
Faks
22 443 12 02
Email
sekretariat.usc@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek- piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
dyrektor Iwona Basior
tel.: 22 443 12 00, faks: 22 443 12 02, e-mail: ibasior@um.warszawa.pl
ul. Jezuicka 1/3, p. 203
zastępca dyrektora Marzena Stempin
tel.: 22 443 12 00, faks: 22 443 12 02, e-mail: mstempin@um.warszawa.pl
ul. Jezuicka 1/3, p. 205
zastępca dyrektora Barbara Romocka-Tyfel
tel.: 22 443 12 30, faks: 22 443 12 32, e-mail: bromocka@um.warszawa.pl
ul. gen. Władysława Andersa 5, p. 7
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób
 • dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego
 • prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
 • przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
 • prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk
Dodatkowe informacje
Serwis Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy - usc.um.warszawa.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  Urzędu m.st. Warszawy [zobacz]

Klauzula informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)[zobacz]

Klauzula informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) [zobacz]


Wnioski do pobrania:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia [zobacz]
 • wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa [zobacz]
 • wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu [zobacz]
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym [zobacz]
 • wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej [zobacz]
 • wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej [zobacz]
 • wniosek o transkrypcję aktu urodzenia [zobacz]
 • wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa [zobacz]
 • wniosek o transkrypcję aktu zgonu [zobacz]
 • wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza [zobacz]
 • wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia [zobacz]
 • wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa [zobacz]
 • wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu [zobacz]
 • wniosek o rejestrację treści aktu urodzenia [zobacz]
 • wniosek o rejestrację treści aktu małżeństwa [zobacz]
 • wniosek o rejestrację treści aktu zgonu [zobacz]
 • wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego [zobacz]
 • wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego [zobacz]
Skrytka domyślna ePuap Urzędu:

Informujemy, że odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Ogłoszenia i informacje [zobacz]

Załączniki

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy[zobacz]

Schemat organizacyjny Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy [zobacz]


Wprowadził Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 2007-05-11
Aktualizujący Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 2021-06-17
Zatwierdzający Basior Iwona (Urząd Stanu Cywilnego) 2021-06-17
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-06-17
Wersja standardowa