Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy > Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

  Drukuj
 
Adres

zobacz: szczegółowe informacje teleadresowe

Godziny pracy:

poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-16.00


 

Telefon
22 443 12 00
Faks
22 443 12 02
Email
sekretariat.usc@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek- piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
dyrektor Iwona Basior
tel.: 22 443 12 00, faks: 22 443 12 02, e-mail: ibasior@um.warszawa.pl
ul. Jezuicka 1/3, p. 203
zastępca dyrektora Jacek Tyciński
tel.: 22 443 12 00, faks: 22 443 12 02, e-mail: jtycinski@um.warszawa.pl
ul. Jezuicka 1/3, p. 205
zastępca dyrektora Danuta Sorbian
tel.: 22 443 12 00, faks: 22 443 12 02, e-mail: dsorbian@um.warszawa.pl
ul. Jezuicka 1/3, p. 201
zastępca dyrektora Barbara Romocka-Tyfel
tel.: 22 443 12 30, faks: 22 443 12 32, e-mail: bromocka@um.warszawa.pl
ul. gen. Władysława Andersa 5, p. 7
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób
 • dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego
 • prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
 • przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
 • prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk
Dodatkowe informacje
Serwis Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy - usc.um.warszawa.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  Urzędu m.st. Warszawy [zobacz]

Klauzula informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)[zobacz]

Klauzula informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) [zobacz]


Wnioski do pobrania:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia [zobacz]
 • wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa [zobacz]
 • wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu [zobacz]
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym [zobacz]
 • wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby pełnoletniej [zobacz]
 • wniosek o zmianę imienia/nazwiska osoby małoletniej [zobacz]
 • wniosek o transkrypcję aktu urodzenia [zobacz]
 • wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa [zobacz]
 • wniosek o transkrypcję aktu zgonu [zobacz]
 • wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza [zobacz]
Skrytka domyślna ePuap Urzędu:

Informujemy, że odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego?
 • zgłoszenie urodzenia dziecka [zobacz]
 • wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa [zobacz]
 • zgłoszenie zgonu [zobacz]
 • przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa [zobacz]
 • przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka [zobacz]
 • wydanie odpisu zupełniego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia {zobacz]
 • sporządzenie testamentu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego[zobacz] 
 • zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego [zobacz]
 • nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca [zobacz]
 • przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub dziecka narodzonego [zobacz]
 • wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą  przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa [zobacz]
 • zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego [zobacz] 
 • zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi [zobacz]
 • zmiana imienia [zobacz]
 • zmiana nazwiska [zobacz]
 • odtworzenie treści aktu stanu cywilnego [zobacz]
 • sprostowanie aktu stanu cywilnego [zobacz] 
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego [zobacz]
 • przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - transkrypcja [zobacz]
 • rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane [zobacz]
 • odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego [zobacz]

Ogłoszenia i informacje [zobacz]

Załączniki

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy[zobacz]

Schemat organizacyjny Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy[zobacz]

 
 
Wprowadził Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 11-05-2007
Aktualizujący Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 21-10-2019
Zatwierdzający Basior Iwona (Urząd Stanu Cywilnego) 21-10-2019
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-10-2019
Liczba odwiedzin: 776149
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe