Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: V Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


V Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego

Adres

02-547 Warszawa
ul. Falęcka 10

Telefon
22 443 12 52, 22 443 13 59
Faks
22 443 67 99
Email
sekretariat.usc@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek- piątek -  8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Agata Czarnowska
tel.: 22 443 12 52, faks: 22 443 67 99, e-mail: aczarnowska@um.warszawa.pl
ul. Falęcka 10, p. 309
zastępca naczelnika Anna Sikorska
tel.: 22 443 12 52, faks: 22 443 67 99, e-mail: asikorska@um.warszawa.pl
ul. Falęcka 10, p. 307
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania V Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego należy w szczególności:

  1. sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego, decyzji i postanowień,
  2. przygotowywanie w zakresie działania wydziału odpowiedzi na korespondencję,
  3. zawiadamianie właściwych dla ewidencji ludności urzędów o zarejestrowanych w USC zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny osób,
  4. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
  5. organizowanie ceremonii związanych z zawieraniem związków małżeńskich,
  6. prowadzenie rejestru spraw zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt,
  7. przyjmowanie złoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
  8. ewidencjonowanie i dokonywanie wzmianek w bieżących księgach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.

V Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego ma siedziby w następujących dzielnicach: Mokotów, Ursynów, Wilanów.

Dodatkowe informacje

Siedziba przy ul. Falęckiej

02-547 Warszawa
ul. Falęcka 10

tel. 22 443 12 52, 22 443 13 59
faks 22 443 67 99

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek- piątek -  8.00 - 16.00

rejestracja urodzeń - tel. 22 443 12 18, 22 443 12 19, 22 443 12 20, 22 443 13 50
rejestracja zgonów - tel. 22 443 13 49, 22 443 13 58
wydawanie odpisów- 22 443 13 33, 22 443 13 34

 

 Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Uwaga: organizacja ceremonii związanych z zawieraniem związków małżeńskich tylko w siedzibie USC w Alei KEN 61 oraz przy ul.Klimczaka 4.


Siedziba w Al. KEN

02-777 Warszawa
al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel. 22 443 13 35, 22 443 13 36, 22 443 49 25
faks 22 443 74 23

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek- piątek -  8.00 - 16.00

rejestracja urodzeń - 22 443 13 35, 22 443 13 36, 22 443 49 25
rejestracja małżeństw - 22 443 13 38, 22 443 13 39, 22 443 13 96
rejestracja zgonów - 22 443 13 32, 22 443 13 61
wydawanie odpisów - 22 443 13 95, 22 443 13 16

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Od 1 grudnia 2021 r. w uroczystości może uczestniczyć 21 osób, w tym para młoda i świadkowie. Do liczby uczestników uroczystości nie wlicza się osób zaszczepionych, przeciw Covid-19, tj. po przyjęciu pełnej dawki szczepionki - obowiązuje potwierdzenie w formie elektronicznej lub papierowej. Wszyscy obowiązani są do zakrywania, przy pomocy maseczki, nosa i ust. Zwolniona z tego obowiązku jest para młoda podczas zawierania małżeństwa.

 

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Siedziba przy ul.F.Klimczaka

02-797 Warszawa
ul.F.Klimczaka 4

tel.22 443 49 21

od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do odwołania siedziba Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w Wilanowie będzie zamknięta.

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Od 1 grudnia 2021 r. w uroczystości może uczestniczyć 28 osób, w tym para młoda i świadkowie. Do liczby uczestników uroczystości nie wlicza się osób zaszczepionych, przeciw Covid-19, tj. po przyjęciu pełnej dawki szczepionki - obowiązuje potwierdzenie w formie elektronicznej lub papierowej.Wszyscy obowiązani są do zakrywania, przy pomocy maseczki, nosa i ust. Zwolniona z tego obowiązku jest para młoda podczas zawierania małżeństwa.

 

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070Wprowadził Barańska Małgorzata (USC) (Urząd Stanu Cywilnego) 2007-06-27
Aktualizujący Barańska Małgorzata (USC) (Urząd Stanu Cywilnego) 2021-11-30
Zatwierdzający Basior Iwona (Urząd Stanu Cywilnego) 2021-12-01
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-12-01
Wersja standardowa