Kanał Wyżej
V Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego


Adres
02-547 Warszawa
ul. Falęcka 10


Telefon
22 443 12 52, 22 443 13 59

Faks
22 443 67 99

Email
sekretariat.usc@um.warszawa.pl

Godziny pracy
poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek- piątek -  8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Agata Czarnowska
zastępca naczelnika Anna SikorskaZakres działania wydziału biura
Do zakresu działania V Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego należy w szczególności:
sporządzanie aktów stanu cywilnego, decyzji i postanowień, przygotowywanie w zakresie działania wydziału odpowiedzi na korespondencję, zawiadamianie właściwych dla ewidencji ludności urzędów o zarejestrowanych w USC zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny osób, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, organizowanie ceremonii związanych z zawieraniem związków małżeńskich, prowadzenie rejestru spraw zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt, przyjmowanie złoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, ewidencjonowanie i dokonywanie wzmianek w bieżących księgach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.
V Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego ma siedziby w następujących dzielnicach: Mokotów, Ursynów, Wilanów.Dodatkowe informacje
Siedziba przy ul. Falęckiej
02-547 Warszawa
ul. Falęcka 10
tel. 22 443 12 52, 22 443 13 59
faks 22 443 67 99
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek- piątek -  8.00 - 16.00
rejestracja urodzeń - tel. 22 443 12 18, 22 443 12 19, 22 443 12 20, 22 443 13 50
rejestracja zgonów - tel. 22 443 13 49, 22 443 13 58
wydawanie odpisów- tel. 22 443 13 33, 22 443 13 34

 Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Uwaga: organizacja ceremonii związanych z zawieraniem związków małżeńskich tylko w siedzibie USC w Alei KEN 61 oraz przy ul.Klimczaka 4.
Siedziba w Al. KEN
02-777 Warszawa
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
tel. 22 443 13 35, 22 443 13 36, 22 443 49 25
faks 22 443 74 23
Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek- piątek -  8.00 - 16.00
rejestracja urodzeń - 22 443 13 35, 22 443 13 36, 22 443 49 25
rejestracja małżeństw - 22 443 13 38, 22 443 13 39, 22 443 13 96
rejestracja zgonów - 22 443 13 32, 22 443 13 61
wydawanie odpisów - 22 443 13 95, 22 443 13 16

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego odbywają się zgodnie z harmonogramem.
Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Siedziba przy ul.F.Klimczaka
02-797 Warszawa
ul.F.Klimczaka 4
tel.22 443 49 21
Działalność siedziby czasowo zawieszona.
Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego odbywają się zgodnie z harmonogramem. 
Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
V Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego

Wersja standardowa