Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: IV Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


IV Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego

Adres

04-974 Warszawa
ul. Włókiennicza 54

od poniedziałku, 23 marca 2020 r., do odwołania siedziby USC m.st. Warszawy będą czynne w godzinach 8.00-16.00.

Telefon
22 443 12 62
Faks
22 443 41 87
Email
sekretariat.usc@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek i piątek: 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Marian Dawidowski
tel.: 22 443 12 86, faks: 22 443 41 87, e-mail: mdawidowski@um.warszawa.pl
ul. Włókiennicza 54
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania IV Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1.  sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego, decyzji i postanowień,
 2.  przygotowywanie w zakresie działania Wydziału odpowiedzi na korespondencję,
 3. zawiadamianie właściwych dla ewidencji ludności urzędów o zarejestrowanych w USC zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny osób,
 4. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 5. organizowanie ceremonii związanych z zawieraniem związków małżeńskich,
 6. prowadzenie rejestru spraw zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt,
 7. przyjmowanie złoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
 8. ewidencjonowanie i dokonywanie wzmianek w bieżących księgach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.

IV Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego ma siedziby w następujących dzielnicach: Praga Południe, Wesoła, Wawer.

Dodatkowe informacje
Siedziba przy ul. Włókienniczej

04-974 Warszawa
ul. Włókiennicza 54
tel. 22 443 12 86
faks 22 443 41 87

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek i piątek: 8.00 - 16.00

Wydawanie odpisów - tel. 22 443 12 62 

 • Rejestracja noworodków – tel. 22 443 12 88
 • Rejestracja małżeństw – tel. 22 443 12 89
 • Rejestracja zgonów – tel. 22 443 12 89

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Siedziba przy ul. I Praskiego Pułku

05-075 Warszawa
ul. I Praskiego Pułku 33

tel. 22 443 41 99
faks 22 443 41 97

od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do odwołania siedziba Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w Wesołej będzie zamknięta.

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem wyłącznie z udziałem pary młodej i świadków. 

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych :

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


 Siedziba przy ul. Grochowskiej

03-841 Warszawa
ul. Grochowska 274
faks 22 443 95 99

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 8.00-16.00

 • Rejestracja zgonów – tel. 22 443 95 96
 • Wydawanie odpisów - tel. 22 443 95 98

  Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:

  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


 • Wprowadził Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 2007-06-27
  Aktualizujący Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 2020-03-27
  Zatwierdzający Basior Iwona (Urząd Stanu Cywilnego) 2020-03-27
  Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-03-27
  Wersja standardowa