Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy > Wydziały > I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk > I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk

  Drukuj
 
Adres

00-147 Warszawa
ul. gen. Władysława Andersa 5

Od 21 czerwca 2021 r. Sekcja Obrotu Zagranicznego - ul.T.Chałubińskiego 8 - wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

Od 7 czerwca 2021 r. wznawia działalność siedziba USC m.st. Warszawy przy ul.Stefana Żeromskiego 29 (Bielany)

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego zaplanowane w Pałacu Ślubów przy pl.Zamkowym 6 będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Od 26 czerwca 2021r. w uroczystościach może uczestniczyć: na I piętrze - 23 osoby, na II piętrze - 46 osób w tym para młoda i świadkowie. Do liczby uczestników uroczystości nie wlicza się osób zaszczepionych, przeciw Covid-19, tj. po przyjęciu pełnej dawki szczepionki - obowiązuje potwierdzenie w formie elektronicznej lub papierowej. Wszyscy obowiązani są do zakrywania, przy pomocy maseczki, nosa i ust. Zwolniona z tego obowiązku jest para młoda podczas zawierania małżeństwa.

Informacje dotyczące transkrypcji, odtworzenia aktów stanu cywilnego można uzyskać pod nr. tel. 22 443 12 53,  22 443 12 70

Telefon
22 443 12 30
Faks
22 443 12 32
Email
sekretariat.usc@um.warszawa.pl
Godziny pracy

poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek- piątek -  8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Henryk Rzeźnik
tel.: 22 443 12 30, faks: 22 443 12 32, e-mail: hrzeznik@um.warszawa.pl
ul. gen. Władysława Andersa 5, p. 7
zastępca naczelnika Marek Żochowski
tel.: 22 443 12 36, faks: 22 443 12 59, e-mail: mzochowski@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 3.110
Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania I Wydziału Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz zmiany Imion i Nazwisk należy w szczególności:

 1. sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego, decyzji i postanowień,
 2. przygotowywanie w zakresie działania Wydziału odpowiedzi na korespondencję,
 3. zawiadamianie właściwych dla ewidencji ludności urzędów o zarejestrowanych w USC zdarzeniach mających wpływ na stan cywilny osób,
 4. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 5. organizowanie ceremonii związanych z zawieraniem związków małżeńskich,
 6. prowadzenie rejestru spraw zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt,
 7. przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
 8. ewidencjonowanie i dokonywanie wzmianek w bieżących księgach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,
 9. przyjmowanie wniosków o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów zagranicznych,
 10. sporządzanie projektów aktów zgonów na podstawie postanowień sądów o uznaniu za zmarłego i stwierdzeniu zgonu,
 11. sporządzanie projektów aktów urodzeń oraz aktów zgonów dla zdarzeń, które miały miejsce na polskich statkach morskich lub powietrznych,
 12. sporządzanie projektów aktów zgonów żołnierzy poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi,
 13. prowadzenie rejestru spraw dotyczących zmiany imion i nazwisk,
 14. przygotowywanie projektów decyzji związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 15. sporządzanie projektów odpowiedzi na korespondencję dotyczącą zmiany imion i nazwisk,
 16. zawiadamianie o zmianie imienia lub nazwiska właściwych organów określoonych przepisami prawa.

I Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego, Obrotu Zagranicznego oraz Zmiany Imion i Nazwisk ma siedziby w następujących dzielnicach: Bielany, Śródmieście.

 

Dodatkowe informacje

Siedziba przy ul. gen. Władysława Andersa 5

00-147 Warszawa
ul. gen. Władysława Andersa 5
tel.  22 443 12 30
faks  22 443 12 32

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek- piątek -  8.00 - 16.00

uwaga: od 5 sierpnia 2019 r. Sekcja Obrotu Zagranicznego będzie przyjmowała klientów w nowej lokalizacji przy ul. T.Chałubińskiego 8. Godziny pracy pozostają bez zmian

 • Wydawanie odpisów - tel.  22 325 88 16
 • Rejestracja noworodków - tel.  22 443 12 60
 • Rejestracja małżeństw - tel.  22 443 12 49, 22 443 12 38
 • Rejestracja zgonów - tel.  22 443 12 40
 • Sekcja Zmiany Imion i Nazwisk -tel.  22 443 12 50, 22 443 12 45, 22 443 12 46, 22 443 13 42

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


 Siedziba przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa
ul.T.Chałubińskiego 8

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek- piątek -  8.00 - 16.00

email: usc.transfer@um.warszawa.pl

tel. 22 443 12 48
faks 22 443 12 59

Informacje dotyczące transkrypcji, odtworzenia aktów stanu cywilnego można uzyskać pod nr. tel.:

stanowisko nr 3 - tel. +48 22 443 12 53
stanowisko nr 4 - tel. +48 22 443 12 70


Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Siedziba przy ul. Stefana Żeromskiego 29

01- 882 Warszawa
ul. Stefana Żeromskiego 29
faks 22 443 99 49

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek- piątek -  8.00 - 16.00

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Od 26 czerwca 2021 r. w uroczystości może uczestniczyć 21 osób, w tym para młoda i świadkowie.  Do liczby uczestników uroczystości nie wlicza się osób zaszczepionych, przeciw Covid-19, tj. po przyjęciu pełnej dawki szczepionki - obowiązuje potwierdzenie w formie elektronicznej lub papierowej. Wszyscy obowiązani są do zakrywania, przy pomocy maseczki, nosa i ust. Zwolniona z tego obowiązku jest para młoda podczas zawierania małżeństwa.

 • Wydawanie odpisów - tel.  22 443 99 41, 22 443 99 43 
 • Rejestracja małżeństw - tel.  22 443 99 48, 22 443 99 42 
 • Rejestracja zgonów - tel.  22 443 99 46  

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 11-05-2007
Aktualizujący Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 30-06-2021
Zatwierdzający Basior Iwona (Urząd Stanu Cywilnego) 01-07-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-07-2021
Liczba odwiedzin: 113693
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe