Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wydział Archiwum

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Wydział Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego

Adres

02-678 Warszawa
ul. Smyczkowa 14

Telefon
22 443 13 00
Faks
22 443 13 02
Email
sekretariat.usc@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek: 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Piotr Pszonicki
tel.: 22 443 13 00, faks: 22 443 13 02, e-mail: ppszonicki@um.warszawa.pl
ul. Smyczkowa 14
Zakres działania wydziału biura

Do zadań Wydziału Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego należy:

  1. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
  2. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji, protokołów, oświadczeń i orzeczeń sądowych,
  3. gromadzenie, przechowywanie oraz zapewnienie właściwej konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
  4. przygotowywanie w zakresie działania wydziału odpowiedzi na korespondencję,
  5. wprowadzanie do komupterowej bazy danych aktów stanu cywilnego,
  6. prowadzenie rejestru spraw zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt,
  7. współpraca z Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz Archiwum Państwowym m.st. Warszawy w zakresie przekazywania ponad stuletnich ksiąg stanu cywilnego.
Dodatkowe informacje

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

uwaga: Archiwum USC m.st. Warszawy nie przyjmuje interesantów w sprawach o wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego a jedynie w sprawach związanych z dokonywaniem zmian w księgach stanu cywilnego.


Wprowadził Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 2007-06-27
Aktualizujący Barańska Małgorzata (Urząd Stanu Cywilnego) 2019-12-20
Zatwierdzający Basior Iwona (Urząd Stanu Cywilnego) 2019-12-20
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-12-20
Wersja standardowa