Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Samodzielne jednoosobowe stanowisko radcy prawnego

Katalog wyżej: Wydziały

Lista artykułów:


Samodzielne jednoosobowe stanowisko radcy prawnego

Adres

00-281 Warszawa
ul. Jezuicka 1/3
Telefon
22 443 12 00
Faks
22 443 12 02
Zakres działania wydziału biura

Do zadań samodzielnego jednoosobowego stanowiska radcy prawnego należy obsługa prawna USC, a w szczególności:

 

  1. opiniowanie pod względem prawnym przygotowanych w USC projektów umów i regulaminów,
  2. zapewnienie zastępstwa procesowego USC w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  3. sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu działalności USC.

 


Wprowadził Łukasz Czupryński 2007-09-14
Aktualizujący Barańska Małgorzata (USC) (Urząd Stanu Cywilnego) 2013-10-29
Zatwierdzający Romocka-Tyfel Barbara (Urząd Stanu Cywilnego) 2013-10-29
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-10-29
Wersja standardowa